Covid-19 – info gällande kulturskolans verksamhet

Aktuell information om Upplands Väsby kulturskolas undervisning och verksamhet under pandemin.

You can translate this web page by selecting your language under "Language" at the top of this page.

Information in other languages on the Public Health Agency of Sweden's website Länk till annan webbplats.

Uppdatering 2021-06-04

Lektioner i Messingen

För att minska risken för trängsel och smittspridning av covid-19 hålls Messingen stängd för allmänheten tills vidare. Kulturskolans elever släpps in av entrévärd. Efter kl 17.00 används porttelefonen.

Vårdnadshavare och andra vuxna ombeds lämna sina barn vid entrén, och sedan vänta utanför Messingen under lektionstiden.

Orkestrar, kör, konserter

Orkesterverksamhet där vuxna deltar förväntas återupptas efter sommaren.

 • Både elever och lärare stannar hemma vid minsta symtom.
 • Elev som kommer till lektion med uppenbara symtom kommer vänligt ombes att gå hem.
 • Tvätta händer före och efter lektion.
 • Håll avstånd.
 • Lärare är uppmärksamma på hur man placerar sig och eleverna i olika rum och undervisningssituationer.
 • Lärare desinficerar ytor och instrument i undervisningsrum.
 • Handsprit finns tillgängligt i alla undervisningsrum.
 • Genomskinliga skärmar används i undervisning där så är möjligt.
 • Lärare uppmanas hålla avstånd till kollegor och övrig personal vid lunch och fikapauser.
 • Vårdnadshavare och andra vuxna uppmanas att lämna sina barn i entrén och att inte uppehålla sig i Messingen.

Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridning. Vi vill att alla som är friska ska känna sig trygga att komma till kulturskolan!

Vi är fortfarande mycket strikta när det gäller sjukdomssymtom, i undervisningen på plats i Messingen och på skolor. Vi förutsätter att varje elev och lärare som har minsta lilla tecken på förkylning eller infektion tar sitt ansvar och stannar hemma. Den som är sjuk bör stanna hemma två dagar efter sista symtom.

Elev som kommer till lektion med uppenbara symtom kommer vänligt ombes att gå hem.

Vanliga symptom på covid-19

Enligt Krisinformation Länk till annan webbplats.. Stanna hemma om du har:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk
 • illamående

Om du testats positiv för covid-19

Från Folkhälsomyndigheten - hur länge bör jag stanna hemma? Länk till annan webbplats.

"Om testet visar att du har covid-19 kan du gå tillbaka till arbetet, skolan och annan verksamhet om du blivit frisk och minst sju dygn har gått sedan du blev sjuk. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och att du i övrigt känner dig frisk.

Du kan betrakta dig som frisk även om du har kvar enstaka, lätta symtom som till exempel lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall. Det baseras på bedömningen att personer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Om du har blivit provtagen och inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs.”

Vi meddelar berörda föräldrar via sms och e-post samma morgon om en lärare blir sjuk.

Elever garanteras minst 26 lektioner per läsår (musikmix och kör C-klaven 24 tillfällen, instrumentmix 20 tillfällen).

Om läraren är sjuk under en längre period kommer vi att göra allt vi kan för att hitta en vikarie. Om det blir färre lektioner i slutet av vårterminen kommer vi att kompensera för detta på något sätt.

Vi svarar gärna på dina frågor!

Expeditionen

E-post: kulturskolan@upplandsvasby.se

Kulturskolechef Helena SkoogWaldner

E-post: helena.waldner@upplandsvasby.se
Telefon: 08–590 975 15

Lärare

E-post och telefon – kulturskolans lärare

Senast uppdaterad: 4 juni 2021