Välkommen till ett nytt spännande läsår!

Kulturskolans lektioner startar från och med 1 september. Alla som är antagna kommer att kontaktas under veckorna 34–35 med mer information om tid och plats för undervisningen.

En orkester som repeterar. Bilden är tagen uppifrån.

Foto: Kulturskolan

Schema

Musiklärarna lägger sitt schema under denna period. Du som är vårdnadshavare – håll koll på e-post och telefon regelbundet så att du inte missar schemaläggningen.

Lediga platser?

Just nu är alla platser fyllda, men vi tar löpande in nya elever när lediga platser uppstår.

Covid-19

Vi följer Region Stockholms och Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande avstånd, hygien och att alla elever och lärare stannar hemma vid minsta symtom.

Vid lämning av ditt barn, tänk gärna på andra och håll avstånd. För att minska trängsel och smittspridning ber vi er att i möjligaste mån undvika att uppehålla er i husets lokaler.

Tack för att du visar hänsyn!

Varmt välkommen, och hör gärna av dig till kulturskolan@upplandsvasby.se om du har frågor!


Welcome to a new exciting semester!

The lessons at Kulturskolan are starting from September 1st. All students that have been admitted will be contacted during week 34-35 with further information concerning time and place for each lesson.

Schedule

During this period the music teachers are setting their schedules. It’s important that the legal guardian that applied for the student, frequently check their e-mail and phone to not miss the planned schedule.

Available spots?

As of right now, the number of students are filled. But as free spots open up we continue to accept more students during the semester.

Covid-19

We follow the Stockholm Region and the Public Health Agency's recommendations regarding distance, hygiene and that all students and teachers stay home with slightest symptom.

When dropping off your child, please think of others and keep your distance. In order to reduce the spread of infection, we ask you to avoid staying in the building during the students lessons.

Thank you for your consideration!

Welcome! Feel free to contact kulturskolan@upplandsvasby.se if you have any questions.

Senast uppdaterad: 19 augusti 2021