Blandade uttryck

Kol, pastellkritor, sockermåleri, akrylfärg, grafit, blyerts och lera.

Under terminen har kulturskolans konstelever undersökt motiv som ugglor, mytologiska väsen och naturen. De har också tecknat självporträtt och tagit med sig personliga föremål hemifrån för att teckna av.

Eleverna i ämnet konst arbetar under ledning av konstpedagoger med stor erfarenhet av barns skapande och som själva är aktiva konstnärer. Genom att möta olika uttryck och material av god kvalitet får eleverna möjlighet att utmana sig själva i sitt kreativa skapande.

Under lektionstillfället går pedagogen igenom aktuell uppgift, material och teknik, ofta med inspirerande referensbilder. Det finns alltid utrymme för fritt skapande och för egna tolkningar, men också konkret vägledning och tips. Ibland sträcker sig en uppgift över flera lektionstillfällen, ibland bara en beroende på uppgiftens omfattning.

Antonella, 10 år

(anonym)

Johanna, 8 år

Amilia, 10 år

Moa U, 9 år

Alexandra, 10 år

(anonym)

(anonym)

Anton, 10 år

Frida, 12 år

Malva, 10 år

Greta, 7 år

(anonym)

Adam, 8 år

Amilia, 10 år

Sofia, 8 år

Erica, 12 år

(anonym)

Izabelle, 12 år

Julia, 9 år

Frida, 12 år

(anonym)

Linnéa, 8 år

Märta, 8 år

(anonym)

Sofia, 8 år

Nelly, 11 år

Melisa, 10 år

(anonym)

Märta, 8 år

Anna, 10 år

Erik, 12 år

Malva, 10 år

Molly, 11 år

Erica, 12 år

Izabelle, 12 år

Oscar, 8 år (skiss till skulptur)

Oscar, 8 år

Engla, 12 år (skiss till skulptur)

Engla, 12 år

Senast uppdaterad: 29 maj 2020