Att gå i kulturskolan

Upplands Väsby kommunala kulturskola är öppen för alla barn och ungdomar folkbokförda i Upplands Väsby kommun.

Upplands Väsby kommunala kulturskola är öppen för alla barn och ungdomar folkbokförda i Upplands Väsby kommun, och våra ämnen och kurser riktar sig till följande åldersgrupper:

Ämne

Ålder

Nycirkus

Elever födda 2013 – årskurs 5

Konst

Årskurs 1–6

Kör

Årskurs 1–6

Teater

Årskurs 1 till året då eleven fyller 20 år

Musikmix

Årskurs 2

Instrument

Årskurs 3 till året då eleven fyller 20 år

Solosång

Årskurs 5 till året då eleven fyller 20 år

Fördjupad ämneskurs musik

Årskurs 7 till året då eleven fyller 20 år

 

Undervisning sker i större eller mindre grupper, eller enskilt. Antal tillfällen är minst 26 per läsår. Musikämnena är ofta kompletterade med ett orkester- eller ensembletillfälle.

Kulturskolans verksamhet startar vanligen veckan efter skolstart på höstterminen och direkt vid skolstart på vårterminen.

Verksamheten bedrivs till största del i kulturskolans lokaler i Messingen, Love Almqvists torg 1 (plan 2) men även ute på några skolor.

Teater, konst, nycirkus, körer och orkestrar har fasta tider, efter skoldagens slut.

Instrument- och sångundervisningen är förlagd efter skoldagens slut, och ibland under skoltid ute på skolorna. När ditt barn blir antagen tar er blivande lärare kontakt och ni kommer överens om tid och plats för undervisningen.

Elever som går på instrument behöver ha ett instrument att öva på mellan lektionerna. Blås- och stråkinstrument hyr vi ut första 1-2 åren, övriga instrument köpes från första terminen.

Om uthyrning och att köpa instrument under Regler och avgifter

Som musikelev behöver man öva mycket för att lära sig spela. Ju oftare du övar, desto fortare blir du bra på instrumentet och det blir roligare och roligare att spela. Förutom din lektion och eventuellt orkesterspel är det bra om du övar hemma, gärna tio minuter om dagen – men helst mer!

Din lärare ger dig uppgifter och hjälper dig med hur du kan öva.

Om du inte kan komma till din lektion är det viktigt att du i god tid meddelar din lärare.

Kontaktinformation

Om din lärare blir sjuk/frånvarande kan i vissa fall en vikarie sättas in, men i annat fall ställs lektionen in. Detta meddelas via SMS-utskick till mobilnummer som meddelats skolan.

Antagen elev behåller sin plats tills uppsägning sker av vårdnadshavare. Ingen nyanmälan behövs mellan årskurserna.

Uppsägning ska göras senast 15 december för att gälla vårterminen och senast 15 maj för att gälla nästkommande hösttermin. Om ditt barn vill sluta mitt i en termin sker ingen återbetalning av avgift.

Senast uppdaterad: 16 maj 2018