Att gå i kulturskolan

På den här sidan kan du läsa grundläggande info om kulturskolans verksamhet och om att gå i kulturskolan.

Upplands Väsby kommunala kulturskola är öppen för alla barn och ungdomar folkbokförda i Upplands Väsby kommun, och våra ämnen och kurser riktar sig till följande åldersgrupper:

Ämne

Ålder

Nycirkus

Elever födda 2015 – årskurs 5 (läsåret 20-21)

Konst

Årskurs 1–6

Kör

Årskurs 1–6

Musikmix

Årskurs 2

Teater

Årskurs 2 till året då eleven fyller 20 år

Instrument

Årskurs 3 till året då eleven fyller 20 år

Solosång

Årskurs 5 till året då eleven fyller 20 år

Fördjupad ämneskurs musik

Årskurs 7 till året då eleven fyller 20 år


Du har lektion en gång i veckan i grupp eller enskilt, och ibland även ett orkester- eller ensembletillfälle. Elev i kulturskolan garanteras minst 26 tillfällen per läsår, musikmix 24 tillfällen per läsår.

Kulturskolans verksamhet startar vanligen veckan efter skolstart på höstterminen och direkt vid skolstart på vårterminen, och följer i övrigt grundskolornas termin med lov och lediga dagar.

Verksamheten bedrivs till största del i kulturskolans lokaler i Messingen, Love Almqvists torg 1 (plan 2) men även ute på några skolor.

Teater, konst, nycirkus, körer och orkestrar har fasta tider, efter skoldagens slut.

Instrument- och sångundervisningen är förlagd efter skoldagens slut, och ibland under skoltid ute på skolorna. När ditt barn blir antagen tar er blivande lärare kontakt och ni kommer överens om tid och plats för undervisningen.

Meddela din lärare i god tid, om du inte kan komma till din lektion.

E-post och telefonnummer till lärare

Om din lärare blir sjuk/frånvarande kan i vissa fall en vikarie sättas in, men i annat fall ställs lektionen in. Detta meddelas via SMS-utskick till mobilnummer som meddelats skolan.

Elever som går instrumentkurs behöver ett instrument att öva på mellan lektionerna.

Blås- och stråkinstrument hyrs ut av kulturskolan första 1-2 åren. Övriga instrument köpes från första terminen.

Hyra instrument av kulturskolan
Att köpa instrument

Mellan lektionerna övar du hemma, en stund varje dag behövs oftast för att bli bättre i ditt ämne eller instrument.

Din lärare ger dig uppgifter, låtar och stöttar dig i hur du kan öva hemma. Ju mer du spelar och övar desto roligare blir det att spela!

Kulturskolan arrangerar större och mindre konserter, föreställningar och terminsavslutningar med möjlighet för dig att framträda för publik. Elever har möjlighet att delta både i större och mindre grupper, i orkestrar eller solo.

Kulturskolans evenemang

Senast uppdaterad: 18 augusti 2020