Det här erbjuder vi

Kulturskolan är en frivillig verksamhet där kommunens barn och ungdomar får lära sig att spela ett instrument eller sjunga, spela teater, ägna sig åt konst eller delta i nycirkus. Den är öppen för elever 5 – 20 år.

Upplands Väsby kommunala kulturskola är öppen för alla barn och ungdomar folkbokförda i Upplands Väsby kommun, och våra ämnen och kurser riktar sig till följande åldersgrupper:

Ämne

Ålder

Nycirkus

Elever födda 2015 – årskurs 5 (läsåret 20-21)

Konst

Årskurs 1–6

Kör

Årskurs 1–6

Musikmix

Årskurs 2

Teater

Årskurs 2 till året då eleven fyller 20 år

Instrument

Årskurs 3 till året då eleven fyller 20 år

Solosång

Årskurs 5 till året då eleven fyller 20 år

Fördjupad ämneskurs musik

Årskurs 7 till året då eleven fyller 20 år


Konstnärliga uttryck ger livslång glädje och ett rikare liv!

Upplands Väsby kulturskola erbjuder:

 • Undervisning i musik, konst, teater och nycirkus som riktar sig till alla barn från årskurs 1 till och med gymnasiet, som är folkbokförda i kommunen.
 • Individanpassad, målinriktad undervisning där glädje och kamratskap står i centrum och som leder till ökad självkänsla och personlig utveckling.
 • Undervisning med fokus på inlärningsprocessen där tydlig uppföljning av kunskaper ger varje elev möjlighet att långsiktigt utvecklas i sin egen takt.
 • Möjlighet att pröva olika genrer, uttryck och tekniker. Eleven får även möjlighet att själv, tillsammans med sin lärare, påverka undervisningen.
 • Musikundervisning både på gehör och efter noter. Kulturskolans pedagoger använder moderna tekniska hjälpmedel, blandar nytt pedagogiskt material med traditionellt.
 • Stor utåtriktad verksamhet i form av offentliga konserter, föreställningar, konstutställningar och framträdanden i mindre format.
 • Möjlighet att samverka i olika grupper.
 • Engagerade och högskoleutbildade pedagoger.

Målsättning vid avslutad utbildning i kulturskolan

 • Att självständigt kunna utöva den konstform man ägnat sig åt
 • Att känna glädje, trygghet och styrka i sin egen konstnärlighet
 • Att ha fått verktygen för att kunna utvecklas på egen hand.  

I kulturskolans kvalitetsgaranti kan du läsa om hur vi arbetar för att hålla god kvalitet på verksamheten.

Kulturskolans kvalitetsgaranti

Upplands Väsby kulturskola arbetar förebyggande mot all form av kränkande särbehandling och mobbing.

Kulturskolans likabehandlingsplan

Upplands Väsby kulturskola ingår i samarbetet Våga Visa kulturskola. Det är en metod och ett nätverk för samverkan kring utvärdering av musik- och kulturskoleverksamhet.

Våga Visa kulturskolas webbplats

Kulturskolan får besök av Våga Visa-observatörer vart tredje år. Observatörerna närvarar under en till två veckor. De besöker lektioner och evenemang, intervjuar elever, föräldrar, lärare och kulturskolechef, samt tittar på de dokument som ligger till grund för verksamheten. Observationerna utgår från Våga Visa kulturskolas metodbok och bedömningsmatris.

Därefter skriver observatörerna en rapport som presenteras vid ett överlämningsmöte och som kulturskolan sedan använder för utveckling av verksamheten.

Vartannat år genomförs även en elevenkät av Våga Visa kulturskola. Enkäten skickas till vårdnadshavare via papperspost eller mail.

Upplands Väsby kulturskolas lärare besöker andra musik- eller kulturskolor som observatörer, och skriver rapport på samma sätt.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2020