Läsåret 2017/2018

Höstterminen:

Lektioner 31 augusti–15 december
Höstlov v. 44

Vårterminen:

Lektioner 9 januari–25 maj
Konsertvecka v. 8, ordinarie musikundervisning inställd
Sportlov v. 9
Påsklov v. 14
Kr. him lov v.19 tors–fre
30 april lovdag
Konsertvecka 28 maj–2 juni

Under läsåret kan det finnas tillfällen då din lektionstid ändras eller ställs in. Din lärare informerar om vilka dagar detta gäller. Du erbjuds minst 26 lektioner/undervisningstillfällen på ett läsår. Även konserter och föreställningar räknas som lektioner.

Senast uppdaterad: 5 mars 2018