Lotteritillstånd

Om du driver en ideell förening kan du ansöka om tillstånd för att sälja lotter i Upplands Väsby kommun. Du får ett beslut inom åtta arbetsdagar.

Kommunala lotterier

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Vem kan ha ett registreringslotteri

Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Registrering

En förening kan registreras av kommunen och får då arrangera lotterier för högst tjugo prisbasbelopp under en femårsperiod.

En avgift för handläggning av din registrering tas ut enligt taxa.

Spel

Ansökan om registreringslotteri, Spellag 6 kap. 9 §

Ansökningsavgift

Registreringslotterier (1 år)

2 600 kronor

Registreringslotterier (2 år)

3 900 kronor

Registreringslotterier (3 år)

5 200 kronor

Registreringslotterier (4 år)

6 500 kronor

Registreringslotterier (5 år)

7 800 kronor

Senast uppdaterad: 30 januari 2019