Fotbollsplaner

Det finns flera fotbollsplaner runt om i Upplands Väsby kommun. De används för träningar och matcher av kommunens olika idrottsföreningar. Det finns också näridrottsplatser för dig som vill spela och idrotta på egen hand.

Större och mindre planer med olika underlag

Det finns planer med olika underlag för både 11- och 7-spel. Kommunen ansvarar för driften och skötseln av bollplanerna. Fotbollsplanerna bokas via vårt lokalbokningssystem och är endast tillgängliga för allmänheten när fotbollsföreningar inte har bokade tider. 

11-spelsplan med naturgräs

Anläggning

Mått

Belysning

Vilunda I

105 x 67 meter

Ja

11-spelsplaner med konstgräs

Anläggning

Mått

Belysning

Bollstanäs IP I

105 x 65 meter

Ja

Bollstanäs IP II

105 x 65 meter

Ja

Söderviks IP * (plogas vintertid)

105 x 65 meter

Ja **

Vilunda konstgräs

105 x 65 meter

Ja

* Söderviks IP är utrustad för amerikansk fotboll.
** Belysningen tänds manuellt på en av belysningsstolparna och släcks automatiskt klockan 22.00.

7-spelsplaner med konstgräs

Anläggning

Mått

Belysning

Runby IP

65 x 40 meter

Ja *

Fresta

65 x 40 meter

Ja *

* Belysningen tänds manuellt. På Runby IP sitter reglaget på en stolpe vid parkeringen. I Fresta sitter reglaget på ett elskåp vid planen. Belysningen släcks automatiskt kl. 22.00.

11-spelsplaner med grus

Anläggning

Mått

Belysning

Vilunda III

105 x 65 m

Ja

Näridrottsplatser

Runt om i Upplands Väsby finns fyra näridrottsplatser med konstgräs. De ligger i anslutning till skolor eller bostadsområden. Näridrottsplatserna är tillgänliga för alla och går inte att boka. Här kan du spela fotboll och andra bollsporter och ägna dig åt annan spontanidrott – när du vill!

Här finns kommunens näridrottsplatser:

  • Runby skola
  • Smedby
  • Väsby skola
  • Väsbyskogen/Hasselgatan (sköts av Väsbyhem).
Senast uppdaterad: 5 december 2018
Uppleva och göra