Badplatser

I Upplands Väsby kan du bada på flera platser. Kairo och Bollstanäsbadet är populära badplatser. I kommunen finns också naturbad, simhall och utomhusbassäng.

Anlagda badplatser

Kommunen har två offentliga badplatser med sandstrand:

Kairobadet är ett strandbad vid Mälaren. Badplatsen sköts av Upplands Väsby kommun och är klassad som EU-bad.

Vid Kairobadet finns:

 • sandstrand
 • två badbryggor
 • flytbrygga med hopptorn
 • tillgänglighetsbrygga för rullstolar
 • toaletter
 • utomhusdusch
 • kiosk och servering
 • grillplats
 • parkering.

Kiosk och servering

Vid Kairobadet finns en kiosk och servering som har öppet på dagtid under badsäsongen. Öppettiderna varierar och är beroende av vädret.

Kiosken drivs av Svensk-Thailändska Kulturföreningen i Upplands Väsby på uppdrag av Upplands Väsby kommun.

Tillgänglighet

Kairobadet är tillgänglighetsanpassat. Här finns tillgänglighetsbrygga för rullstolar samt toalett och parkering för personer med funktions-/rörelsehinder.

Hitta hit

Kairobadet ligger i västra Upplands Väsby, vid sjön Mälaren.

Res kollektivt med buss 532 från Upplands Väsbys station till hållplats Kairo.

Planera din resa på sl.selänk till annan webbplats

Parkering

Antalet parkeringsplatser vid Kairobadet är begränsade. En större parkeringsplats finns i slutet av Mor Olas backe, en kort promenad från badplatsen.

OBS! Parkering längs Runsavägen är strängt förbjuden. Det blockerar framkomligheten för polis, ambulans, räddningstjänst och bussar i linjetrafik.

Ordningsregler

 • Hundar är inte tillåtna vid badplatsen.
 • Fiske är förbjudet vid badplatsen.
 • Grillning är endast tillåtet på anvisad grillplats.

Bollstanäsbadet är ett strandbad vid Norrviken. Badplatsen sköts av Upplands Väsby kommun.

Vid Bollstanäsbadet finns:

 • en mindre sandstrand
 • badbrygga
 • toalett (torrtoalett, endast sommartid)
 • grillplats.

Hitta hit

Bollstanäsbadet ligger vid Bollstanäs skola, vid sjön Norrvikens norra del.

Res kollektivt med buss 536 eller 545 från Upplands Väsbys station till hållplats Bollstanäs skola.

Planera din resa på sl.selänk till annan webbplats

Ordningsregler

 • Hundar är inte tillåtna vid badplatsen.
 • Fiske är förbjudet vid badplatsen.
 • Grillning är endast tillåtet på anvisad grillplats.

Det är kommunen som sköter de offentliga badplatserna.

Naturbad

Det finns två naturbad i kommunen:

 • Fysingenbadet, bakom Löwenströmska sjukhuset, vid sjön Fysingen
 • Tegeludden, i Sättra, vid sjön Mälaren.

Kommunen ansvarar inte för skötsel av naturbaden.

Badvattnets kvalitet

Under badsäsongen kontrollerar vi vattenkvaliteten på kommunens badplatser och naturbad.

Se provsvar om vattenkvalitet i Upplands Väsby kommun på Havs- och vattenmyndighetens webbsidor länk till annan webbplats

Badvattnet testas för din säkerhet

Under badsäsongen (21 juni–15 augusti) testar kommunen badvattnets kvalitet. Vi tar bakteriologiska prover vid tre olika tillfällen. Prover tas vid badplatserna och naturbaden:

 • Kairo
 • Bollstanäs
 • Fysingen
 • Tegeludden/Sättra

Kommunen tar inga prover från Edssjön och Oxundasjön. Där finns inte anlagda platser för bad.

Vad kontrolleras vid en tillsyn?

Vi tar bakterieprover i vattnet och kontrollerar siktdjup och algblomning. I tillsynen ingår även en kontroll av:

 • eventuella toaletter
 • eventuell nedskräpning
 • förekomst av fåglar.

Havs- och vattenmyndigheten samlar och redovisar resultaten från provtagningar i hela landet.

Bristande vattenkvalitet annonseras alltid på kommunens webbplats.

Information om badplatser och kvalitet på badvatten på Havs- och vattenmyndighetens webbsidorlänk till annan webbplats

Undvik att bada vid riklig algblomning

Vid riklig algblomning sätter kommunen upp skyltar som avråder från att bada.

Uppvärmd utomhusbassäng

Hasselbadet är en uppvärmd utomhusbassäng. Det är öppet under sommaren. Badet ligger i bostadsområdet Väsbyskogen/Hasselgatan. Det finns en kiosk vid badet.

Hasselbadet ägs av Väsbyhem och drivs av Väsby simsällskap.

Information om Hasselbadet på Väsbyhems webbplatslänk till annan webbplats

Simhall – öppen året runt

Upplands Väsby har en simhall som heter Vilundabadet. Den ligger bredvid sporthallen och idrottsplatserna vid Vilundaparken.

På Vilundabadet finns bland annat:

 • 25-metersbassäng
 • äventyrsbad
 • vattenrutschkanor
 • undervisningsbassäng
 • simskola
 • gym
 • kafé.

Vilundabadet drivs av Medley på uppdrag av Upplands Väsby kommun och har öppet året runt.

Vilundabadets webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 8 oktober 2019