Hallar och idrottsanläggningar

I en aktiv idrottskommun är det viktigt med tillgång till anläggningar för idrott och motion. Upplands Väsby kommun har många hallar och idrottsanläggningar som passar för olika typer av sporter och aktiviteter.

Ishallar

Öppettider och information om allmänhetens åkning.

Sporthallar, gymnastiksalar

Det finns flera sporthallar runt om i kommunen. Skolornas gymnastiksalar kan bokas för träning och andra arrangemang.

Vilundaparken

Vilundaparken är Upplands Väsby kommuns största idrottsanläggning. Här finns hallar och planer för många olika idrotter och fritidsaktiviteter.