Kulturhistoria, kulturarv

Kulturhistorien och kulturarvet är ständigt närvarande i Upplands Väsby kommun. Här finns många runstenar och ristningar och en levande vikingagård.

Gunnes – en levande vikingagård

Vikingagården Gunnes gård är ett friluftsmuseum i området Smedby. Museet är en rekonstruktion av en gård som fanns på platsen i början av 1000-talet. Gården är vackert belägen i ett fornlämningsrikt område där djuren betar på gravkullarna.

Flera sevärdheter

På Gunnes gård finns bronsåldersrösen, gravfält från järnåldern och flera runstenar. På en av runstenarna står det: "Vibjörn lät hugga stenen efter Gunnes dotter, sin hustru". Gunne har fått ge namn åt gården.

Säsongsöppet

Under våren och hösten är det öppet för skolbesök i veckorna. Allmänheten är välkommen att besöka oss på helger och under sommaren.

Vikingagården Gunnes gård drivs av Upplands Väsby kommun och skapades genom ett samarbete mellan kommunen och Stockholms läns museum.

Gunnes gård stänger för säsongen sista helgen i oktober och öppnar igen i april 2018 – välkommen att besöka oss då!

Besöksadress: Ryttargatan 270, 194 71 Upplands Väsby
Telefon: 08-590 849 28
E-post: gunnes.gard@upplandsvasby.se

Gunnes gård på Facebooklänk till annan webbplats

Under våren lanserar vi en ny webbplats.

Ett runstenstätt område

Ge dig ut i kommunen på jakt efter historien! I Upplands Väsby finns inte mindre än 76 runinskrifter att upptäcka. De berättar om människorna som levde i området för tusen år sedan. Det finns flera hela runstenar eller bitar av dem, men också ristningar på block och berghällar.

Upplev Väsby med Upplevelsestråket

Med Upplevelsestråket kommer du nära naturen, historien och upplevelserna i kommunen på ett enkelt sätt. Stråket sträcker sig utmed de gamla vattenlederna mellan Saltsjön och Mälaren, som användes för transporter redan på vikingatiden.

Upplevelsestråket