Stöd, bidrag och stipendier

Upplands Väsby kommun stöttar det lokala kulturlivet genom bidrag och stipendier. Kulturföreningar kan söka föreningsbidrag av olika slag. Vartannat år delar kommunen ut kulturstipendier till professionella konst- och kulturutövare med anknytning till Upplands Väsby.

Här hittar du information om de olika stöd, bidrag och stipendier som finns att söka inom kulturområdet i Upplands Väsby kommun.

Kulturföreningar kan ansöka om flera olika bidrag och stöd från kommunen. Information om föreningsbidrag finns samlad på kommunens webbsidor om Föreningar och föreningsliv.

Information om föreningsbidrag och hur du ansöker

Upplands Väsby kommuns kulturstipendier delas ut vartannat år. Syftet är att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom konstnärliga områden. Stipendier kan delas ut till professionella konst- och kulturutövare inom områden som:

 • litteratur
 • musik
 • konst
 • teater
 • dans
 • foto
 • konsthantverk
 • bildningsverksamhet
 • hembygdsvård
 • kulturmiljövård.

Det finns två olika kulturstipendier:

 • Arbets- och projektstipendium kan sökas för pågående eller planerat arbete inom något av ovan nämnda områden.
 • Meritstipendium utdelas till person, grupp eller organisation som gjort uppmärksammade och allmänt erkända insatser på det kulturella området.

Vem kan ansöka om kulturstipendium?

Enskilda personer, grupper eller organisationer som är eller varit bosatta i Upplands Väsby eller som har annan särskild anknytning till kommunen.

Kulturstipendier 2018–2019

Kulturstipendierna för 2018 och 2019 är sammanslagna, vilket innebär att totala summan att fördela är 100 000 kronor.

Sista ansökningsdag för Upplands Väsby kommuns kulturstipendier 2018–2019 var den 15 oktober 2017.

Kulturstipendier 2020–2021

Kulturstipendierna för 2020 och 2021 är sammanslagna, vilket innebär att totala summan att fördela är 100 000 kronor.

Hur och när ska jag ansöka?

Du ansöker via ett särskilt formulär på Upplands Väsby kommuns webbplats senast 15 oktober 2019. Mer information publiceras här inför nästa ansökningsperiod.

Upplands Väsby Musikråd är en paraplyorganisation för musik- och dansföreningar i Upplands Väsby.

Musikrådet får ett årligt anslag från Upplands Väsby kommun. Det ska användas för att stödja det lokala musiklivet, till exempel genom att bidra till konserter, festivaler och liknande arrangemang.

Varje år delar Upplands Väsby Musikråd ut ett musikstipendium.

Information om bidrag och stipendier och hur du söker på Upplands Väsby musikråds webbplatslänk till annan webbplats