Våga Visa kulturskola

Logotyp för Våga visa kulturskola

Våga Visa kulturskola är en metod och ett nätverk för samverkan kring utvärdering av kulturskola för barn och unga. Järfälla, Lidingö, Nacka, Tyresö och Upplands Väsby kommuner deltar i samarbetet.

Våga Visa kulturskola är en metod och ett nätverk för samverkan kring utvärdering av kulturskola för barn och unga.

Samordnargruppen har arbetsmöten gällande planering, utveckling och uppföljning av metoden.

Styrgruppen består av chefer som är ansvariga inför politiker.