Material för observatörer

Här finner du bland annat metodbok, bedömningsmatris, intervjufrågor och rapportmall.

Metodbok

Bedömningsmatris

Intervjufrågor

Rapportmall

Handbok

Övriga dokument

Senast uppdaterad: 7 januari 2020