Styrgrupp

Varje deltagande kommun åtar sig att ha representation i styrgruppen för Våga Visa kulturskola. Styrgruppen består av chefer som är ansvariga inför politiker.

Annika Dandanell
Koordinator Våga Visa kulturskola
E-post: annika.dandanell@upplandsvasby.se

Haninge

Klas Sandberg
Områdeschef Norr, Kultur- och fritidsförvaltningen

Järfälla

Pernilla Järverot
Kultur- och fritidsdirektör

Nacka

Cortina Lange
Chef för Kultur- och fritidsenheten

Stockholm

Anders Elers Ivarsson
Enhetschef kvalitetsutveckling och verksamhetsstöd

Tyresö

Inger Lundin
Avdelningschef för kulturskola och fritidsgårdar

Upplands Väsby

Barbro Johansson
Vikarierande Kultur- och fritidschef

Senast uppdaterad: 28 maj 2019