Styrgrupp

Varje deltagande kommun åtar sig att ha representation i styrgruppen för Våga Visa kulturskola. Styrgruppen består av chefer som är ansvariga inför politiker.

Annika Dandanell
Koordinator Våga Visa kulturskola
E-post: annika.dandanell@upplandsvasby.se

Järfälla

Pernilla Järverot
Kultur- och fritidsdirektör

Lidingö

John Svensson
Kulturchef

Nacka

Cortina Lange
Chef för Kultur- och fritidsenheten

Tyresö

Inger Lundin
Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen

Upplands Väsby

Maria Röstberg
Kultur- och fritidschef

Senast uppdaterad: 13 maj 2020