Ung i Väsby

Ung i Väsby är ett årligt demokratiforum för kommunens ungdomar mellan 12 och 15 år, i årskurs 6–9. Syftet med Ung i Väsby är att ungdomar ska låta sina röster höras och få möjlighet att påverka och delta i beslutsfattandet i kommunen.

Ungdomarna får styra i Ung i Väsby

Genom Ung i Väsby vill kommunen öka ungdomars intresse för olika samhällsfrågor och ge dem kunskap om hur de kan påverka i sin hemkommun.

En projektgrupp med elever från kommunens skolor planerar och genomför forumet Ung i Väsby tillsammans med projektledare från kommunen. Ungdomarna styr samtalen, bestämmer innehållet och upplägget för dagen och politiker och tjänstemän lyssnar.

Varför ska du vara med?

Se filmen och hör ungdomarna från projektgruppen 2018 berätta varför de tycker att Ung i Väsby är viktigt!

Ung i Väsby 2018 arrangerades den 22 februari i Vilundahallen i Upplands Väsby. Årets tema var Valåret 2018.

Kontakt

E-post: ungivasby@upplandsvasby.se.

Vi gör Ung i Väsby 2018

Här är projektgruppen som planerade och genomförde årets Ung i Väsby.

En grupp skolungdomar som utgör projektgruppen för Ung i Väsby 2018.

Projektgruppen för Ung i Väsby 2018. Foto: Upplands Väsby kommun

Projektgrupp Ung i Väsby 2018

Namn

Skola

Årskurs

Adelaide Ndaw

Vikskolan

Åk 7

Alexander Edvinsson

Runby skola

Åk 8

Chris Joutsen

Runby skola

Åk 8

Claudia Merza

Väsby skola

Åk 7

Frida Goderyd

Runby skola

Åk 9

Hanna Stödberg

Runby skola

Åk 9

Nilufer Esra Ayata

Vikskolan

Åk 7

Wilma Hägglund

Väsby skola

Åk 7

​Årligt arrangemang med många deltagare

År 2003 ägde det första Ung i Väsby rum och 27 ungdomar deltog. Vid 2016 års Ung i Väsby deltog över 150 elever. Metoden har nästan alla år varit ett öppet forum men under senare år har frågorna samlas in i förväg och riktas mot ett särskilt tema. De senaste åren har även ett mindre Ung i Väsby hållits för särskolan i Väsby.

Konkreta resultat

  • Vissa förbättringar har gjorts i kommunens skolor och 2008 fick ungdomarna i Väsby ett nattcafé.
  • Nio medborgarförslag har lämnats in till kommunens politiker, varav ett fått ett positivt svar.
  • Resultatet av 2013 års forum blev en parkourbana som byggdes på Torget i juni 2013, fyra månader efter att förslaget togs fram under Ung i Väsby.
  • Under 2014 års forum som handlade om kommunens översiktsplan fick samhällsplanerarna in ett stort underlag om barn och ungas framtidsvisioner. Det har hjälpt kommunen att planera en bättre stad för barn och unga.
  • Efter 2016 års forum har trygghetsvandringar genomförts i områden som ungdomarna pekat ut som otrygga och vissa planer på att genomföra självförsvarskurser i några skolor finns.

Återkoppling – Vad har hänt efter Ung i Väsby 2017?

Senast uppdaterad: 12 mars 2018
Uppleva och göra