Ung i Väsby

Ung i Väsby är ett årligt demokratiforum för kommunens ungdomar mellan 12 och 15 år, i årskurs 6–9. Syftet med Ung i Väsby är att ungdomar ska låta sina röster höras och få möjlighet att påverka och delta i beslutsfattandet i kommunen.

Ung i Väsby 2019

Datum för Ung i Väsby uppdateras inom kort.

Ta del av utvärderingen

Under Ung i Väsby 2018 deltog totalt 91 ungdomar från flera olika skolori i dialogerna med kommunens politiker och tjänstepersoner. Även skolpersonal, fritidsledare och ideella aktörer fanns på plats.

Ung i Väsby 2018 arrangerades den 22 februari i Vilundahallen i Upplands Väsby. Ett mindre Ung i Väsby har också arrangerats för elever vid grundsärskolan. Tema var Valåret 2018.

Ta del av alla de åsikter och förslag som kom fram under Ung i Väsby 2018.

Utvärdering av Ung i Väsby 2018

Vinnare av Ung i Väsby 2018

Många bra idéer och förslag kom fram i dialogerna under Ung i Väsby 2018. Projektgruppen, bestående av elever och projektledaren, valde ut fyra av förslagen. Sedan fick skolungdomarna rösta fram en vinnare.

I filmen får du reda på vilken grupp som tog hem priset för bästa idé. Priset var ett besök på HP i Solna där vinnarna fick ta del av företagets virtuella utveckling. Med på besöket var även Väsby Makerspace.

Vinnare av Ung i Väsby 2018 är ...

Genom Ung i Väsby vill kommunen öka ungdomars intresse för olika samhällsfrågor och ge dem kunskap om hur de kan påverka i sin hemkommun.

En projektgrupp med elever från kommunens skolor planerar och genomför forumet Ung i Väsby tillsammans med projektledare från kommunen. Ungdomarna styr samtalen, bestämmer innehållet och upplägget för dagen och politiker och tjänstemän lyssnar.

Årligt arrangemang med många deltagare

År 2003 ägde det första Ung i Väsby rum och 27 ungdomar deltog. Vid 2016 års Ung i Väsby deltog över 150 elever. Metoden har nästan alla år varit ett öppet forum men under senare år har frågorna samlas in i förväg och riktas mot ett särskilt tema. De senaste åren har även ett mindre Ung i Väsby hållits för särskolan i Väsby.

Konkreta resultat

  • Vissa förbättringar har gjorts i kommunens skolor och 2008 fick ungdomarna i Väsby ett nattcafé.
  • Nio medborgarförslag har lämnats in till kommunens politiker, varav ett fått ett positivt svar.
  • Resultatet av 2013 års forum blev en parkourbana som byggdes på Torget i juni 2013, fyra månader efter att förslaget togs fram under Ung i Väsby.
  • Under 2014 års forum som handlade om kommunens översiktsplan fick samhällsplanerarna in ett stort underlag om barn och ungas framtidsvisioner. Det har hjälpt kommunen att planera en bättre stad för barn och unga.
  • Efter 2016 års forum har trygghetsvandringar genomförts i områden som ungdomarna pekat ut som otrygga och vissa planer på att genomföra självförsvarskurser i några skolor finns.
  • 2017 - Vad har hänt efter Ung i Väsby 2017?
Senast uppdaterad: 15 maj 2019
Uppleva och göra