Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Information om utbildningsprogrammet YAM för 7or och 8or, som främjar ungdomars psykiska hälsa.

Hej!

Du har som vårdnadshavare fått information om utbildningsprogrammet YAM,som främjar ungdomars psykiska hälsa. Utbildningen är en del av ett forskningsprojekt i samarbete med Karolinska institutet och Stockholms läns landsting.

Ditt barns skola har valt att delta i denna forskningsstudie och för att vi ska kunna få använda de uppgifter som ditt minderåriga barn lämnar i enkätstudien behöver vi ditt samtycke.

Förutom informationsfolder om YAM och samtyckesblankett skall du också ha fått ett portofritt svarskuvert som delats ut till berörda elever. Tacksam om du/ni som vårdnadshavare fyller i samtyckesblanketten och postar så fort som möjligt.

Alternativt skickar du/ni ett mail till eva.lundin@ki.se där det framgår att ni som vårdnadshavare eller du som ensam vårdnadshavare samtycker eller inte. Kom ihåg att ange skola, klass och elevens namn.

Med vänlig hälsning,

Eva Lundin Projektsamordnare YAM eva.lundin@ki.se

Sidansvarig: Konstantinos Patsouras
Senast uppdaterad 07 september 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster