Våga Visa kulturskola

Logotyp för Våga visa kulturskola

Våga Visa kulturskola är en metod och ett nätverk för samverkan kring utvärdering av kulturskola för barn och unga. Järfälla, Lidingö, Nacka, Tyresö och Upplands Väsby kommuner deltar i samarbetet.

Vad är Våga Visa kulturskola?

Våga Visa kulturskola är en metod och ett nätverk för samverkan kring utvärdering av kulturskola för barn och unga.

Material för observatörer

Här finner du bland annat metodbok, bedömningsmatris, intervjufrågor och rapportmall.

Samordnargrupp

Samordnargruppen har arbetsmöten gällande planering, utveckling och uppföljning av metoden.

Styrgrupp

Styrgruppen består av chefer som är ansvariga inför politiker.

Årsrapport

Denna årsrapport summerar Våga Visa-samarbetet för kulturskolorna år 2019.