Barn och förälder

Föräldraråd

Föräldrarådets syfte är att fungera som en samverkansgrupp för alla barns och familjers bästa på våra förskolor. Syftet är inte att vara beslutande utan endast vägledande i frågor som rör alla våra barn.

Information om vilka som är föräldrarådsrepresentanter finns på varje avdelning.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan gör du senast kl. 08.00 till respektive förskola och avdelning. Ni kan med fördel registrera frånvaro och meddela annan hämtare i lärplattformen. När barnet är friskt meddelar du det genom att kontakta respektive avdelning eller i lärplattformen dagen innan barnet återgår till förskolan.

Senast uppdaterad: 14 september 2018