Barn och förälder

Föräldraråd

Föräldrarådets syfte är att fungera som en samverkansgrupp för alla barns och familjers bästa på våra förskolor. Syftet är inte att vara beslutande utan endast vägledande i frågor som rör alla våra barn.

Information om vilka som är föräldrarådsrepresentanter finns på varje avdelning.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan gör du senast kl. 07.45 till respektive förskola och avdelning. När barnet är friskt meddelar du det genom att kontakta respektive avdelning dagen innan barnet återgår till förskolan.

Senast uppdaterad: 13 juni 2018