Barn och förälder

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan gör du senast kl. 08.00 till respektive förskola och avdelning. Du kan med fördel registrera frånvaro i lärplattformen. När barnet är friskt kontaktar du respektive avdelning eller i lärplattformen dagen innan barnet återgår till förskolan.

Senast uppdaterad: 26 juni 2020