Borgen

Borgen är beläget i Bollstanäs och ligger i närheten av sjön Norrviken. Förskolan ligger i ett varierat naturområde med närhet till skog, sjö och Bollstanäs skola.

På Borgen omges barnen av närvarande pedagoger som är lyhörda i utveckling och förändring där det dagligen vävs in matematik-, språk- och teknik i barnens lekar och aktiviteter utifrån förskolans läroplan.

Arbetsro möjliggörs genom att barnen delas in i små grupper stor del av tiden. Förskolan strävar efter att barns tankar och idéer tas till vara samt att föräldrar upplever sig vara delaktiga i verksamheten bl.a. genom föräldraråd och enhetens lokala styrelse.

Naturen är en självklar del i vårt arbete. Vår gård är mycket varierande med gräs, asfalt och skog.

Vi har en kokerska som serverar hemlagad mat och bröd.

 

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Tor

08-590 977 64

Frigg

08-590 977 65

Oden

08-590 977 63

Sleipner

08-590 977 61

Freja

08-590 977 62

Kokerska

08-590 977 60

 

Ledning

Malin Johansson

Biträdande Förskolechef, Borgen.

08-590 978 64

Birgitta Andrén

Förskolechef, Väsby Kommunala Förskolor.

08-590 978 49

Besöks- och postadress

Ringblomsvägen 11, 194 68 Upplands Väsby          

             

Senast uppdaterad: 12 oktober 2018