Borgen

Förskolan Borgen är placerad med ett lugnt och centralt läge mitt i Bollstanäs. Förskolan har direktkontakt till egen skog.

På Borgen omges barnen av närvarande pedagoger som är lyhörda för deras intressen, lek och lärande står i centrum. Dagligen vävs matematik-, språk- och teknik in i barnens lekar och aktiviteter utifrån förskolans läroplan.

Vår egen gård är en del av skogen med mycket varierad terräng där barnen kan klättra på stenar, balansera på stockar, klättra i träd, bygga kojor och mycket mera. Vi ger alla barn, oavsett ålder en miljö som inbjuder till lek och som utmanar och utvecklar deras nyfikenhet, fantasi och kreativitet.

Avdelningar/ Åldersfördelning

De yngsta barnen, 1-2 år går på avdelningarna Frigg och Tor. Deras grundverksamhet, fokus på trygghet, nyfikenhet och tillit till egen förmåga ger våra yngsta en fantastisk start. Barnen tas emot utomhus och har tillgång till en egen gård.

Våra 3-4 åringar är samlade på avdelningarna Oden och Freja. De arbetar projektinriktat och anpassar verksamheten efter barnens intressen, mognad och utveckling.

Våra 5-åringar har en egen grupp, de håller till på avdelning Sleipner. Utomhuspedagogik, skog och teknik samt barnens intressen genomsyrar dagen. Barnens vetgirighet och pedagogernas lyhördhet stimulerar till utveckling och lärande.

Borgen har en egen kokerska som serverar hemlagad mat och bröd.

Den 21 februari 2019, klockan 16.00 - 17.00, har vi öppet hus. Föranmäl dig till Malin Johansson, Förskolechef.

 

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Tor

08-590 977 64

Frigg

08-590 977 65

Oden

08-590 977 63

Sleipner

08-590 977 61

Freja

08-590 977 62

Kokerska

08-590 977 60

 

Ledning

Malin Johansson, Förskolechef

Telefon: 08-590 978 64

E-post: malin.johansson@upplandsvasby.se

Besöks- och postadress

Ringblomsvägen 11, 194 68 Upplands Väsby          

          

Senast uppdaterad: 11 januari 2019