Bryggan

Bryggan ligger i ett varierat naturområde med både skog och sjö bredvid Bollstanäs skola vid stranden till Norrviken.

Förskolan har fyra avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år.

Barnen tillbringar mycket tid utomhus och vi har nära till naturen omkring oss som vi använder oss mycket av i vårt dagliga arbete.

Arbetsro möjliggörs genom att barnen delas in i små grupper stor del av tiden. På Bryggan arbetar man aktivt utifrån förskolans läroplan för att barn ska utvecklas sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband. Varje barn ska utveckla ett nyanserat talspråk, ordspråk och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Kök

08-590 978 25

Aborren

08-590 978 37

Flötet

08-590 978 89

Håven

08-590 978 67

Mörten

08-590 978 95

 

Ledning

Malin Johansson

Förskolechef, Bryggan.

Tel: 08-590 978 64

E-post: malin.johansson@upplandsvasby.se

 

Besöks- och postadress

Stora Vägen 82, 194 68 Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 11 januari 2019