Bryggan

Bryggan ligger i ett varierat naturområde med både skog och sjö bredvid Bollstanäs skola vid stranden till Norrviken.

Förskolan har fyra avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år.

Barnen tillbringar mycket tid utomhus och vi har nära till naturen omkring oss som vi använder oss mycket av i vårt dagliga arbete. I samverkan med Friluftsfrämjandet har vi Mulle och Knytte verksamhet för våra 4-och 5-åringar.

Arbetsro möjliggörs genom att barnen delas in i små grupper stor del av tiden. På Bryggan arbetar man aktivt utifrån förskolans läroplan för att barn ska utvecklas sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband. Varje barn ska utveckla ett nyanserat talspråk, ordspråk och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Vi har eget KRAV-certificerat tillagningskök med en kock som serverar hemlagad mat och bröd.

 

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Kök

08-590 978 25

Aborren

08-590 978 37

Flötet

08-590 978 89

Håven

08-590 978 67

Mörten

08-590 978 95

 

Ledning

Malin Johansson

Biträdande Förskolechef, Bryggan.

08-590 978 64

Birgitta Andrén

Enhetschef, Väsby Kommunala Förskolor.

08-590 978 49

Besöks- och postadress

Stora Vägen 82, 194 68 Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 8 juni 2018