Ekebo

Förskolan Ekebo ligger i Smedby med närhet till flera skogsområden.

Ekebo är nyöppnad förskola och består av tre avdelningar.

På gården utmanas barnen i olika motoriska färdigheter, samspel och lek. Som en del av vårt arbete med utomhuspedagogik gör vi utflykter till skogen.

I vårt dagliga pedagogiska arbete står barnens lek och lärande i centrum och vi arbetar utifrån projektarbeten, både inom- och utomhus. Våra projekt styrs utifrån barnens frågor, nyfikenhet och intressen. Vi använder oss av olika arbetsmetoder t.ex. sång, teknik och experiment. De olika arbetsmetoderna och de digitala verktyg är en naturlig del av barnens utforskandet och lärande hos oss.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Örnen

08-518 088 84

Storken

08-518 088 85

Duvan

08-518 008 82


Ledning

Helena Aldén, Biträdande rektor.

Tel: 08-590 979 36

E-post: helena.alden@upplandsvasby.se

Besöks- och postadress

Hovslagargatan 25 A, 194 31 Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 18 september 2019