VKF Ekebo

Förskolan Ekebo ligger i Smedby med närhet till flera skogsområden.

Ekebo är en förskola som består av fem avdelningar.

Våra fokusområden är barns delaktighet och inflytande, språkutvecklande arbetssätt, rörelse och utomhus-pedagogik. I vårt dagliga pedagogiska arbete står barnens lek och lärande i centrum .

Vi arbetar utifrån projektarbeten, både inne och ute.

Våra projekt styrs utifrån barnens frågor, nyfikenhet och intressen.

Vi använder oss av olika arbetsmetoder t.ex. sång, teknik och experiment. De olika arbetsmetoderna och digitala verktyg är en naturlig del av barnens
utforskandet och lärande hos oss.

Avdelningar

‌‌I tabellen finns avdelningarnas namn och telefonnummer. 

Avdelning

Telefonnummer

Örnen

08-518 088 84

Storken

08-518 088 85

Duvan

08-518 088 82

Kråkan

08-518 088 83

Svalan

08-518 088 80

Sparven

08-518 088 81


Ledning

Beatriz Flores Bravo, Biträdande rektor.

Tel: 08-590 979 32

E-post: beatriz.flores.bravo@upplandsvasby.se

Besöks- och postadress

Hovslagargatan 25 A, 194 31 Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 20 oktober 2020