Hopprepet

Hopprepet ligger i Sigma i centrala Väsby, med bra kommunikationer och närhet till skogsområde.

Hos oss möter barnen en trygg och tillåtande miljö. De uppmuntras och bekräftas för att få bästa möjliga grund för utveckling och lärande. Vi värnar om alla människors lika värde och visar barnen hur man kan lösa konflikter och skapa goda relationer genom empati och förståelse för andras tankar och känslor. Vi arbetar också för ett ökat miljömedvetande hos barn och vuxna.

Vi arbetar medvetet för att stimulera språkutveckling och matematiskt tänkande. I dagliga samtal, med teckenkommunikation och med hjälp av personal med olika språkkunskaper samt genom ett temainriktat arbetssätt stimulerar vi barnen med variation och utmaningar och lyfter fram det mångkulturella i vardagen. I detta arbete är även naturen en miljö där barnen utforskar, hämtar inspirerande material, idéer och där vi vuxna är medupptäckare.

Barnens tankar och idéer tas på allvar och påverkar planering och innehåll i vårt arbete. Vi uppmuntrar barnen att ta ansvar för sina saker och förskolans inne- och utemiljö. Öppna dörrar mellan avdelningarna stimulerar barnen att ta egna initiativ.

Vid inskolningen lägger vi grunden till goda relationer. Varje inskolning är individuellt utformad efter barnets behov. I alla kontakter ser vi möjligheter till delaktighet och inflytande. Inflytande i mer organiserad form erbjuds vid utvecklingssamtal, föräldramöten, Hopprepsråd, familjefest med mera.

 

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Blå

08-590 976 71

Grön

08-590 976 74

Gul

08-590 976 72

Rosa

08-590 976 90

Röd

08-590 976 70

 

Ledning

Caisa Eriksson

Förskolechef, Hopprepet.

08-590 977 85

Birgitta Andrén

Enhetschef, Väsby Kommunala Förskolor.

08-590 978 49

Besöks- och postadress

Hammarbyvägen 38, 194 36 Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 8 juni 2018