Skogsbrynet

Förskolan Skogsbrynet ligger i ett skogsbryn i Smedby, granne med skogen.

Närmiljön är en viktig lärmiljö. Vår stora gård utmanar barnen i olika motoriska färdigheter, samspel och lek och vi har dessutom skogen som närmaste granne.

I det dagliga pedagogiska arbetet står barnens lek och lärande i centrum. Vi arbetar utifrån målstyrda projektarbeten (utifrån Förskolans läroplan), både inom- och utomhus. Projektens inriktning styrs utifrån barnens frågor, nyfikenhet samt intressen. Vi använder oss av olika arbetsmetoder, t.ex. utomhuspedagogik, skapande verksamhet, drama, sång, teknik och experiment. De olika arbetsmetoderna och de digitala verktyg är en naturlig del av barnens utforskandet och lärande inom Väsby Kommunala Förskolor.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Björnen

08-590 976 75

Bävern

08-590 979 05

Grodan

08-590 979 01

Grävlingen

08-590 979 06

Haren

08-590 979 82

Lodjuret

08-590 975 30

Mullvaden

08-590 979 67

Vargen

08-590 979 68

Älgen

08-590 979 89

Ledning

Beatriz Flores Bravo

Biträdande Förskolechef, Skogsbrynet.

08-590 979 32

Birgitta Andrén

Enhetschef Väsby Kommunala Förskolor.

08-590 978 49

Besöks- och postadress

Hovslagargatan 25 C, 194 31 Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 12 oktober 2018