VKF Skogsdungen

Förskolan Skogsdungen ligger nästan längst uppe i Runby backar och är granne med Runbyskogen.

Vi arbetar projektinriktat med barnen indelade i mindre ålders- och intressegrupper som ger oss möjlighet att anpassa vår verksamhet efter barnens intressen, utveckling och lärande. Förskolan arbetar aktivt med utomhuspedagogisk där vi tar med oss vårt lärande utomhus på gården samt i vår närmiljö. Vi arbetar också med Läslyftet som innebär att vi lyfter barnens flerspråkighet på flera olika sätt.

Vår närmiljö erbjuder mycket att utforska som bland annat skogen med dess natur. Vintertid har vi nära till skidspår och skridskobana.

Avdelningar

‌‌I tabellen finns avdelningarnas namn och telefonnummer. 

Avdelning

Telefonnummer

Blåbär

08-590 979 56

Hallon

08-590 979 60

Lingon

08-590 979 57

Ugglan

08-590 973 49

Räven

08-590 972 96

Fjärilen

08-590 972 95

Smultron

08-590 972 76

Igelkotten

08-590 972 89

Myran

08-590 972 93

Ekorren

08-590 972 80


Ledning

Yvonne Haldin, Rektor.

Telefon: 08-590 975 20

E-post: yvonne.haldin@upplandsvasby.se


Besöks- och postadress

Trollvägen 1, 194 47 Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 20 oktober 2020