VKF Spargrisen

Förskolan ligger i området Brunnby Vik i östra Väsby och har en stor uppvuxen kuperad gård.

Närheten till skog och natur samt den stora kuperade gården erbjuder dagliga aktiviteter utomhus. Barnens lek och lärande sätts i centrum och förskolan arbetar för att barn och föräldrar ska vara delaktiga och ha inflytande i vardagen.

Förskolan arbetar medvetet med språk, matematik, natur och teknik.

Avdelningar

‌‌I tabellen finns avdelningarnas namn och telefonnummer. 

Avdelning

Telefonnummer

Blå

08-590 976 58

Gul

08-590 976 65

Röd

08-590 976 63

Grön

08-590 976 66

Gredelin

08-590 976 67


Ledning

Caisa Eriksson, Rektor.

Telefon: 08-590 977 85

E-post: caisa.eriksson@upplandsvasby.se


Besöks- och postadress

Tunavägen 2, 194 51 Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 20 oktober 2020