Personal och ledning

Här kan du hitta information om vilka som arbetar på Väsby Nya Gymnasium och om hur du kontaktar oss.

Skolledning

Namn

Befattning

Telefonnummer

E-post

Homar Kadir

Rektor

08-590 972 79

homar.kadir@edu.upplandsvasby.se

Angelica
Castenskiold

Biträdande rektor

08-590 971 15

angelica.castenskiold@edu.upplandsvasby.se

Therese Freidenfelt
Larsson

Tf bitr. rektor ht-19, EHT/Csn-ansvarig

08-590 977 95

therese.freidenfelt.larsson@edu.upplandsvasby.se

Tora
Lundblad

Biträdande rektor
(tjänstledig ht-19)

08-590 974 54

tora.lundblad@edu.upplandsvasby.se

Elin
Wallgren

Administrativ chef

08-590 978 68

elin.wallgren@edu.upplandsvasby.se

Administration

Namn

Befattning

Telefonnummer

E-post

Majid
Eshaghi

IT-tekniker, elevdatorer, kopiatorer, passerkort

08-590 978 51

majid.eshaghi@edu.upplandsvasby.se

Helena Carlsson

Socialpedagog

08-590 976 24

helena.carlsson@edu.upplandsvasby.se

Christer
Holmqvist

Bibliotekarie

08-590 974 78

christer.holmqvist@edu.upplandsvasby.se

Amanuel
Melki

Campusledare/resurspedagog

08-590 974 88 / 073- 910 44 78

amanuel.melki@edu.upplandsvasby.se

Mari-Louise
Nordlund

Administratör, inköp, fakturor, personal, SL-kort, vikarier

08-590 978 06

mari-louise.nordlund@edu.upplandsvasby.se

Stella Vadelius

Administratör, betyg intyg, elevregistreringar,
elevskåp SBA/miljö, VFU

08-590 972 64

stella.vadelius@edu.upplandsvasby.se

Elin
Wallgren

Administrativ chef

08-590 978 68

elin.wallgren@edu.upplandsvasby.se

Elevhälsa

Namn

Befattning

Telefonnummer

E-post

Soodabeh
Bashi Usefzadeh

SYV, ansvarig för
TE& IM ( SPI, IA & IMYRKHT)

08-590 972 69

soodabeh.bashi.usefzadeh@
edu.upplandsvasby.se

Louisa Bergvall

Skolsköterska

08-590 978 50

louisa.bergvall@edu.upplandsvasby.se

Andreas Blommé

Socialpedagog


andreas.blomme@edu.upplandsvasby.se

Michéle Bocké

Skolpsykolog (onsdagar)

073-910 42 63

michele.bocke@edu.upplandsvasby.se

Helena Carlsson

Socialpedagog

08-590 976 24

helena.carlsson@edu.upplandsvasby.se

Angelica Castenskiöld

Biträdande rektor, ansvarig för EHT, SPI, NA, TE

08-590 971 15

angelica.castenskiold@edu.upplandsvasby.se

Therese Freidenfelt Larsson

TF biträdande rektor ht-19, ansvarig för EK, SA, HT/IM

08-590 977 95

therese.freidenfelt.larsson@edu.upplandsvasby.se

Anders Götsén

SYV, ansvarig för
SAM, EK, NA & HT (IMPROHT)

08-590 978 10

anders.gotsen@edu.upplandsvasby.se

Tora Lundblad

Biträdande rektor (tjänstledig ht-19), ansvarig för EK, SA, HT/IM

08-590 974 54

tora.lundblad@edu.upplandsvasby.se

Saida Shamilova

Kurator, ansvarig för samtliga program

08-590 979 20 / 073-910 49 20

saida.shamilova@edu.upplandsvasby.se

Lärare - Hotell- och turism/IM-arbetslaget

Namn

Ämne/Mentor

Telefon

E-post

Andreas
Blommé

Specialpedagog
HT19

08-590 974 74

andreas.blomme@edu.upplandsvasby.se

Emmely
Christensen

Fr/En

08-590 972 28

emmely.christensen@edu.upplandsvasby.se

Annika
Flodin

HT
HT19

08-590 972 28

annika.flodin@edu.upplandsvasby.se

Alexander
Höglund

HT
IMYRHT17,IMYRKHT18+
IMYRKHT19

08-590 972 28

alexander.hoglund@edu.upplandsvasby.se

Nisse
Nyborg

En/Sh
HT17

08-590 972 28

nisse.nyborg@edu.upplandsvasby.se

Katarina
Perite

So/Re/Hi

08-590 972 28

katarina.perite@edu.upplandsvasby.se

Eva
Rebmann

HT/APL
HT18

08-590 972 28

eva.rebmann@edu.upplandsvasby.se

Jan
Sikström

Ma/Tk
IA19

08-590 972 28

jan.sikstrom@edu.upplandsvasby.se

Bianca
Yousef

Sv/Sva/Re
IA19

08-590 972 28

bianca.yousef@edu.upplandsvasby.se

Lärare - Samhällsarbetslaget

Namn

Ämne/Mentor

Telefon

E-post

Fredrika
Byström

Sv/Eng
SA19A

08-590 972 63

fredrika.bystrom@edu.upplandsvasby.se

Johan
Carlsson

Ps/Fi/Hi
SA18A

08-590 972 63

johan.carlsson@edu.upplandsvasby.se

Marina Söderholm
Fernandez (föräldraledig)

Idr/En

08-590 972 63

marina.fernandez@edu.upplandsvasby.se

Madeleine
Isaksson

Sv/Re
SA17A+SA17B

08-590 972 63

madeleine.isaksson@edu.upplandsvasby.se

Karin
Medin

Sv/Ty/Hi
SA17B

08-590 972 63

karin.medin@edu.upplandsvasby.se

Johannes
Nilsson

Ma/Re
SA19B

08-590 972 63

johannes.nilsson@edu.upplandsvasby.se

Henri
Nyman

En
SA18A

08-590 972 63

henri.nyman@edu.upplandsvasby.se

Milena
Siegrist

Fi/Sva
SA19B

08-590 972 63

milena.siegrist@edu.upplandsvasby.se

Mårten
Storm

Idr
/innebandy

08-590 972 63

marten.storm@edu.upplandsvasby.se

Jonathan Larsson
Winehag

Sh/Hi
SA17A

08-590 972 63

jonathan.winehag@edu.upplandsvasby.se

Ulrika
Zakrisson

Sh/Soc
SA19A

08-590 972 63

ulrika.zakrisson@edu.upplandsvasby.se

helena.carlsson@edu.upplandsvasby.se​

Lärare - Språkintroduktionsarbetslaget

Namn

Ämne/Mentor

Telefon

E-post

Soodabeh
Bashi Usefzadeh

SYV
SPI1A

08-590 972 69

soodabeh.bashi.usefzadeh@
edu.upplandsvasby.se

Belén
Af Sandeberg ( föräldraledig)

Sv/Sp

08-590 972 28

belen.af.sandeberg@edu.upplandsvasby.se

Helena
Carlsson

Socialpedagog
SPI1A+SPI1B,
SPI2

08-590 976 24

 helena.carlsson@edu.upplandsvasby.se

Mirsada
Gasi

En/Sv/Sva
SPI1C

08-590 972 28

mirsada.gasi@edu.upplandsvasby.se

Robert
Gustavsson

Idr/Bi
SPI1B

08-590 972 28

robert.gustavsson@edu.upplandsvasby.se

Lina
Karlsson

Bild
SPI2

08-590 972 28

 lina.karlsson@edu.upplandsvasby.se

Maja
Sternrud

Sv/sva

08-590 972 28

maja.sternrud@edu.upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 21 oktober 2019