Stöd, trygghet, elevhälsa

Skolans mål är att alla elever ska trivas och känna sig trygga. Om du som elev är trygg och har en lugn arbetsmiljö har du goda möjligheter att nå framgång med dina studier.

Studievägledare

Elevhälsoteam

För att säkerställa snabb tillgång till rätt stöd har vi satt samman ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, speciallärare samt studie- och yrkesvägledare. Dessa arbetar kontinuerligt med elevärenden av olika slag.

Elevhälsoteamet jobbar i ett nära samarbete med mentorer och vid behov även med externa insatser såsom, socialtjänst, polis, BUP, Maria Ungdom, vårdcentraler och sjukhus.

Det pågår ständigt ett förebyggande arbete på skolan där vi bland annat jobbar med likabehandling och antidrogarbete.

För två år sedan startade vi även ett projekt, Mentorer för VåldsPrevention (MVP), som har varit väldigt lyckat och som gjort att färre elever känner sig kränkta jämfört med skolor runt om i länet.

Kontakt till elevhälsoteamet (EHT)

Tora Lundblad

Biträdande rektor
Telefon: 08-590 972 79
E-post: tora.lundblad@edu.upplandsvasby.se

Angelica Castenskiold

Biträdande rektor
Telefon: 08-590 971 15
E-post: angelica.castenskiold@edu.upplandsvasby.se

Saida Shamilova

Kurator
Telefon: 08-590 97920 eller 073-910 49 20
E-post: saida.shamilova@edu.upplandsvasby.se

Michéle Alonzo Bocké

Psykolog
Telefon: 08-590 97243 eller 073-910 42 63
E-post: michele.alonso.bocke@edu.upplandsvasby.se

Frida Caglayan

Skolsköterska
Telefon: 08-590 978 50
E-post: frida.caglayan@edu.upplandsvasby.se

Anders Götsén

Studie- och yrkesvägledare
Ansvarig för EK, NA, SA, HT samt IMPROHT.
Telefon: 073-910 48 09 eller 08-590 978 10
E-post: anders.gotsen@edu.upplandsvasby.se

För att du som elev ska ha möjlighet att vara delaktig i olika idrottsaktiviteter och annat som engagerar dig, har vi en campusledare och en socialpedagog på heltid.

Campusledaren och socialpedagogen finns ute bland eleverna för att skapa relationer, vara en vuxen att prata med och för att fånga upp olika intressen så att vi kan erbjuda aktiviteter som önskas. tex, skol-IF, gym, spel, temagrupper m.m.

Kontakt

Amanuel Melki

Campusledare
Telefon: 08-590 974 88
E-post: amanuel.melki@edu.upplandsvasby.se

Helena Carlsson

Socialpedagog
Telefon: 08-590 976 24
E-post: helena.carlsson@edu.upplandsvasby.se

 

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för alla elever inom kommunen.

Du anmäler själv

Om eleven råkar ut för en skada är det vårdnadshavaren eller eleven själv som anmäler skadan. Skadeanmälan gör du på Stockholmsregionens försäkring AB:s webbplats.

Anmäl olycksfall på Stockholmsregionens försäkring AB:s webbplatslänk till annan webbplats

Olika försäkringar har olika villkor

Exakt vad som ingår i en försäkring och vilka villkor som finns hittar du på Stockholmregionens försäkring AB:s webbplats.

Försäkringsvillkor på Stockholmsregionens försäkring AB:s wepplatslänk till annan webbplats


Kontakt med skolhälsovården

Är du elev och vill komma i kontakt med kurator, skolsköterska eller psylolog? Personalen har tystnadsplikt och du kontaktar med dem via e-post. Du kan kan också söka upp dem när de har drop-in.

Kontakt

Frida Caglayan, skolsköterkska.
Telefon: 08-590 978 50
E-post: frida.caglayanl@edu.uppladsvasby.se

Saida Shamilova, kurator.
Telefon: 08-590 979 20 eller 073-910 49 20
E-post: saida.shamilova@edu.upplandsvasby.se

Michéle Alonzo Bocké
Psykolog
Telefon: 08-590 97243 eller 073-910 42 63
E-post: michele.alonso.bocke@edu.upplandsvasby.se

Hälsobesök

Varje elev erbjuds ett hälsobesök. Inför besöket ska du fylla i ett digitalt formulär. Formuläret är utgångspunkten för samtalet och förutom hälsoenkäten får du väga och mäta dig. Vid behov undersöks rygg, hörsel och syn. Kompletteringar av vaccinationer sker före 18 års ålder.

Instruktioner till hur du fyller i hälsoenkäten


Hos Studie- och yrkesvägledaren kan du få hjälp med att planera din studietid på gymnasiet. Du kan tex få information om olika individuella val och vad som krävs för att få en Gymnasieexamen. Du kan även få vägledning om framtida studier och yrken.

Boka gärna tid hos din studie- och yrkesvägledare.

Kontakt

Anders Götsén

Studie- och yrkesvägledare (ansvarig för EK, HT, IMPROHT, NA, SA)
Telefon: 073-910 48 09 eller 08-590 978 10
E-post: anders.gotsen@edu.upplandsvasby.se

 

Väsby nya Gymnasium har ett samarbete med Väsby läkargrupp gällande psykisk hälsa för barn, unga och familjer.

Väsby läkargrupp vänder sig till dig som är förälder eller ungdom.

Förälder

Hamnar du i ständiga konflikter med ditt barn eller tonåring? Är du orolig över ditt barn eller ungdoms skolgång eller umgänge? Upplever du att du inte räcker till som förälder och vill tala med någon?

Ungdom

Är du ofta stressad, ledsen och uppgiven? Känner du dig överdrivet orolig i sociala situationer? Har du svårt att sova? Återkommande magont och huvudvärk?

Här finns hjälp att få

Väsby läkargrupp har verksamhet med mottagning för psykisk hälsa hos barn och ungdomar. Deras KBT-psykologer tar emot barn, ungdomar, föräldrar och hela familjer. Hit kan du vända dig för behandlig, råd och stöd i ett tidigt skede.

Vården är kostnadsfri och det behövs ingen remiss från läkare. Du behöver inte heller lista dig vid vårdcentralen för att boka tid.

För tidsbokning och information kontakta skolsköterskemottagningen på 08-594 210 40 eller på www.vlg.selänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 29 september 2020