Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen finns för dig som inte är behörig att söka till ett nationellt program. Dessa program ger dig möjlighet att få behörighet till ett nationellt program eller leda till ett arbete. Utbildningen är på heltid och du följer en individuell studieplan.

Det är möjligt att börja läsa kurser på gymnasienivå samtidigt som du läser en utbildning på ett introduktionsprogram.

Inriktning Hotell och turism

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram eller en yrkesintriktad utbildning. Efter avklarad utbildning kan du börja jobba.

På yrkesintroduktion ligger tyngdpunkten på yrkeskurser och en stor del av utbildningen sker via praktik. Inriktningen är för dig med intresse för hotell-och tursimnäringen. Du kommer att ingå i en liten undervisningsgrupp och ha ett fast hemklassrum.

Hur söker jag till programmet?

Du söker programmet via gymnasieantagningen. Ansökningskod: IMYHT.

Programmet riktar sig till dig som har godkända betyg i svenska och ytterligare minst fyra ämnen samt godkänt betyg i matematik och engelska. Du kommer att ingå i hotell och turismklassen samtidigt som du kommer att få undervisning i de grundskoleämnen som du saknar.

Hur söker jag till programmet?

Du söker till programmet via gymnasieantagnignen. Ansökningskod: IMVHT.

Individuellt alternativ förbereder dig för fortsatta studier på gymnasiet. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt program.

Det individuella alternativet anpassas efter varje enskild elevs behov. De vänder sig i första hand till dig som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för en annan utbildning.

Om du vill gå på detta program lämnar du en intresseanmälan via gymnasieantagningen.

Språkintroduktion riktar sig till dig som är nyanländ och saknar betyg i svenska som andraspråk från grundskolan. Utbildningen innehåller mycket undervisning i svenska som andraspråk samt övriga ämnen på grundskolenivå. Syftet är att du ska bli behörig till övriga studier på gymnasiet.

Om du vill gå på detta program lämnar du en intresseanmälan via gymnasieantagningen.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2021