Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av samhällsfrågor, historia, ekonomi eller språk? Tycker du om att diskutera, ifrågasätta och analysera? Samhällsprogrammet ger dig stor valfrihet vad gäller din framtid.

Elever och lärare som sitter vid ett bord och diskuterar en bok i sokratiska samtal.

Foto: Rosie Alm

Programmet är högskoleförberedande och de ämnen som ingår knyter an till det samhällsvetenskapliga området. Efter utbildningen kan du läsa vidare till exempelvis jurist, informatör, personalvetare, psykolog, socionom, journalist, ekonom eller lärare.

På samhällsprogrammet kommer du att studera de svåra internationella konflikterna, undersöka vad som förändrar människors villkor och lära dig om hur det mänskliga psyket fungerar.

Det finns två inriktningar

I inriktningen samhällsvetenskap får du lära dig om människors livsvillkor och hur samhället fungerar, både i Sverige och utomlands. Du kommer att få bredda och fördjupa dig inom olika samhällsfrågor och få lära dig att se på problem ur olika perspektiv.

I inriktningen beteendevetenskap ligger fokus på individen och gruppen. Du som elev får en fördjupad förståelse för människors agerande som individer, samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ger dig kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt att få tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen. I inriktningen ingår fördjupningskurser som sociologi, kommunikation samt ledarskap och organisation.

  • Du väljer intriktning för åk 2.
Senast uppdaterad: 10 augusti 2021