Scienceklasser

Att gå i scienceklass betyder att man framför allt har mer naturvetenskap, teknik och matematik än man har i en "vanlig" klass. Men även andra ämnen som geologi, arkeologi, engelska och historia lyfts fram i olika ämnesöverskridande teman.

Från och med höstterminen 2020 avvecklas skolans profiler. De klasser som redan har profilinriktningar kommer att fortsätta med det, och du som ny elev är välkommen med din ansökan till befintliga klasser.

Framtiden

Naturvetenskap blir allt viktigare för att kunna ta ställning till, förstå och leva i både dagens och framtidens samhälle. Det är också här som en stor del av framtidens arbetsmarknad kommer att finnas. Vi vill därför att fler flickor och pojkar ska upptäcka hur roligt och intressant naturvetenskap och teknik är.

Arbetssätt

Arbetet är ofta praktiskt, vilket vi varvar med teori och egna fördjupningsarbeten. Stor vikt läggs vid det naturvetenskapliga arbetssättet, kritiskt tänkande samt olika former av laborationer och redovisningar.

Innehåll

Vi arbetar ofta med högaktuella teman som miljö, klimat, astronomi och rymdteknik, men även annat som modern design och teknik, uppfinningar, kroppen, genetik och programmering m.m. IT i olika former är i detta arbete ett viktigt och naturligt inslag.

Ett övergripande mål är att eleverna ska bli trygga och lära sig ta eget ansvar så att de självständigt kan planera och genomföra olika typer av projekt.

Elevernas egna intressen och medverkan i planering och genomförande av arbetet har naturligtvis också en stor betydelse för undervisningen och dess innehåll. Vi har moderna och välutrustade laborationssalar där vi har en stor del av vår undervisning, men även vanliga lektionssalar med bland annat interaktiva whiteboards och surroundljudsystem. 

Senast uppdaterad: 15 december 2020