Stöd, hälsa och trygghet

Det är viktigt att alla elever ska må bra och känna sig trygga i skolan. Därför jobbar vi aktivt med dessa frågor.

Att trivas och må bra är viktigt för att man ska kunna lära och prestera bra i skolan. Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje elev. Läs mer om Elevhälsa här.länk till annan webbplats

Väsby skolas Plan mot diskriminering och kränkande behandling (tidigare Likabehandlingsplan) är under revidering.

Modersmål, hemspråk

För att få rätt till modersmålsundervisning eller modersmålsträning finns det vissa krav som du som elev ska leva upp till.

Information om modersmål, hemspråk på Upplands Väsby kommuns webbplats

Senast uppdaterad: 12 februari 2019