Stöd, hälsa och trygghet

Det är viktigt att alla elever ska må bra och känna sig trygga i skolan. Där för jobbar vi aktivt med dessa frågor.

Vi har upprättat en krisplan och en likabehandlingsplan för att dokumentera hur vi arbetar för att uppnå olika nationella, kommunala och lokala övergripande mål samt hantera t ex olika kriser.

Krisplan för Väsby skola är under revidering

Likabehandlingsplan för Väsby skola är också under revidering 

Senast uppdaterad: 1 mars 2018