Stöd, hälsa och trygghet

Det är viktigt att alla elever ska må bra och känna sig trygga i skolan. Där för jobbar vi aktivt med dessa frågor.

Vi har upprättat en krisplan och en likabehandlingsplan för att dokumentera hur vi arbetar för att uppnå olika nationella, kommunala och lokala övergripande mål samt hantera till exempel olika kriser.

Krisplan för Väsby skola är under revidering.

Likabehandlingsplan för Väsby skola är också under revidering .

Modersmål, hemspråk

För att få rätt till modersmålsundervisning eller modersmålsträning finns det vissa krav som du som elev ska leva upp till.

Information om modersmål, hemspråk på Upplands Väsby kommuns webbplats

Senast uppdaterad: 7 september 2018