Äldreomsorg

Väsby Stöd och Omsorg är kommunal utförare och har tre särskilda boende för äldre och en dagverksamhet. Vi arbetar med ett salutogent och individuellt anpassat förhållningssätt. Det innebär att vi möter dig med fokus på dina förmågor, möjligheter och styrkor.

Boende

Väsby Stöd och Omsorg erbjuder behovsbedömda vård- och omsorgsboende med olika inriktningar för att bemöta flera intressen.

Dagverksamhet

Väsby Stöd och Omsorg bedriver dagverksamheten Navet. Verksamheten är till för dig som bor hemma och har särskilda behov.