Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Framtidens Väsby blir Väsby stad 2040

Din möjlighet att påverka hur Väsby ska utvecklas är nu. Berätta vad du tycker om förslaget till ny översiktsplan. Fram till 28 februari kan väsbyborna, och andra som är intresserade av Väsbys framtida utveckling, lämna synpunkter på förslaget. 

Sedan januari 2014 pågår arbetet med Upplands Väsbys nya översiktsplan. Nu finns ett nytt förslag på översiktsplan. Översiktsplanen ligger till grund för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar utveckling. Förslaget visar en modern grön småstad med ett rikt utbud av bostäder, verksamheter och mötesplatser där Väsby förväntas växa med 20 000 invånare till 2040. Detta innebär ett ökat bostadsbyggande samtidigt som närhet till grönområden ska kunna erbjudas.

Var med och påverka hur du vill att Väsby ska utvecklas. Välkommen med dina synpunkter.

Framsidan av samrådsförslaget av ny översiktplan i Upplands Väsby

Datum och platser för dialogträffar:

Plats: Messingen, Love Almqvists torg 1
Kl. 17.00 - 19.00

Tjänemän finns på plats för att du ska ha möjlighet att ställa frågor och diskutera översiktsplanen. Vi arrangerar även olika temakvällar om du är speciellt intresserad av att veta mer gällande trafik, teknisk försörjning (tex VA och avfall), sociala värden (tex skola, kultur och fritid) samt natur och miljö i den nya översiktsplanen.

Följande torsdagar:

  • 12 januari
  • 19 januari
  • 26 januari, tema trafik
  • 2 februari, tema: teknisk försörjning
  • 9 februari, tema: sociala värden
  • 16 februari, tema: natur och miljö
  • 23 februari

Väsby Centrum, kl. 11 - 15:
Lördag 28 januari
Lördag 4 februari

Övriga dialogdatum, kl. 11 - 15:
Söndag 29 januari, Plats: Bolllstanässkolans matsal
Söndag 12 februari, Plats: Runby torg

Sidansvarig: Fredrik Drotte
Senast uppdaterad 13 januari 2017
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster