Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Vilundaparkens utveckling

Välkommen att ta del av en sammanställning på de inkomna synpunkterna från dialogerna gällande Vilundaparken.

Kommunen har startat ett programarbetet med en bred dialog kring Vilundaparkens framtida markanvändning.

Under det inledande programarbetet har flera dialoger genomförs. Syftet med dialogerna var att få in synpunkter från väsbyborna, och andra intresserade, på hur området kan och bör utvecklas i framtiden samt att ta tillvara på all den lokalkännedom om området som finns bland de som är verksamma där.

Dialogerna genomfördes vid olika tillfällen under oktober och november 2016. Välkommen att ta del av inkomna synpunkter om Vilundaparken:

Under hösten 2017 blir det samråd, ett så kallat programförslag. Vid samrådet kommer det att finnas möjlighet att lämna synpunkter på det framtagna förslaget. Vi återkommer med datum och mer information inför den dialogen.

Vad är ett program?

Bakgrund

År 2040 beräknas cirka 63 000 människor bo i Väsby. I takt med att kommunen växer finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp kring Vilundaparkens framtida utveckling, med fokus på idrott.

Kommunen önskar även att se över möjligheten att bygga bostäder i Vilundaparkens område, exempelvis utefter Husarvägen. Stadsutvecklingen sker främst i de centrala delarna, där Centralvägen binder ihop stationsområdet med Väsby Centrum och Vilundaparken.

Kartan visar området som legat till grund för de genomförda dialogerna.

Dialogområdet är rödmarkerat. Gul markering innefattar skolans yta och ingår inte i dialogen. Klicka på bilden för större karta.

Sidansvarig: Blanka Libisz
Senast uppdaterad 04 april 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster