Tidplan

Tidplan
1 Juni-augusti
2 September
3 November
4 December

Dialogen startar och vi samlar in kreativa förslag från våra barn och unga i kommunen. Dialogen pågår till och med 31 augusti.

Dialogen är avslutad och alla inkomna förslag sammanställs.

En formgivare arbetar fram två alternativ till utsmyckning med inspiration av de inkomna förslagen.

Nu kan alla Väsbybor rösta på de två alternativen till utsmyckning.

Röstningen avslutas och vinnaren presenteras under december.

Senast uppdaterad: 16 juni 2022