Om skolan

Sjumilaskolan består av fem klasser från förskoleklass till årkurs 9 med cirka 8 elever i varje klass. Varje arbetslag består av lärare, specialpedagog och elevassistenter. Till arbetslaget hör även ett elevhälsoteam bestående av psykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt skolsköterska.

Undervisning i de praktiska ämnena så till exempel estet bedrivs av lärare från Runby skola.

Sjumilaskolan erbjuder fritids för elever från 6-12 år. För elever från 13 år ordnar LSS fritidsverksamhet i Smedby.

Miljö

Intill skolan finns skog, strövområden, lekplatser och kollektiva kommunikationer.

Webbaserat verktyg för information - SchoolSoft

All löpande information och dialog sker i skolans webbaserade verktyg.

Senast uppdaterad: 10 april 2024