Fritidshem

På Runby skola finns fritidsavdelningarna Blå, Röd, Gul, Grön och Svalan.

Öppning och stängning för de olika fritidsgrupperna sker alltid på avdelning Blå. Vi går dit kl 16:45. Mellanmål äter vi i matsalen kl 13.45-14.30.

Fritidsavdelning Blå

Fritidsavdelning Blå är ett fritidshem för barnen i förskoleklassen, åk 1, 2 och 3 med beteckningen A.

Kontaktuppgifter

08-590 979 55

Fritidsavdelning Gul

Gul är ett fritidshem för barnen i förskoleklass och åk 1, 2, 3 inom arbetslag B.

Kontaktuppgifter

08-590 973 43

Fritidsavdelning Grön

Fritidsavdelning Grön är ett fritidshem för barnen i förskoleklassen, åk 1, 2, 3 i arbetslag C.

Kontaktuppgifter

08-590 979 41

Fritidsavdelning Röd

Fritidshem för barn i förskoleklass, åk 1, 2 och 3 i arbetslag D.

Kontaktuppgifter

08-590 979 33

Fritidsavdelning Svalan (grundsärskolan)

Kontaktuppgifter

08-590 976 18

Senast uppdaterad: 15 december 2020