Barn och förälder

Här hittar du information om hur du anmäler att ditt barn är frånvarande.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan gör du senast klockan 08.00 till respektive förskola och avdelning. Du kan med fördel registrera frånvaro i lärplattformen. När barnet är friskt kontaktar du respektive avdelning eller i lärplattformen dagen innan barnet återgår till förskolan.

Senast uppdaterad: 22 december 2021