Att gå i kulturskolan

Kan jag gå i kulturskolan? Hur gör jag för att börja? När är lektionerna? Vad kostar det? Här hittar du grundläggande info om att gå i kulturskolan.

Om du vill börja i kulturskolan ska du först anmäla dig här på webben (via e-tjänst). Sista anmälningsdag inför nytt läsår är 15 maj.

Oftast får du stå i kö ett tag innan du kan börja. När vi har plats för dig så kontaktar vi din vårdnadshavare.

Du behåller din plats så länge du vill (eller har rätt ålder för ämnet). Om du vill sluta ska platsen sägas upp här webben. Gör uppsägningen senast 15 december – inte fortsätta vårtermin, 15 maj – inte fortsätta hösttermin.

Ämnen i Upplands Väsby kulturskola
Anmälan och uppsägning
Regler och avgifter

Nedanför finns övergripande information kring undervisningen. Hör gärna av dig om du har frågor till kulturskolan@upplandsvasby.se.

Upplands Väsby kulturskola är öppen för alla barn och ungdomar folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Våra ämnen riktar sig till följande åldersgrupper:

Ämne

Ålder

Nycirkus

Förskoleklass–årskurs 5

Körsång

Årskurs 1–6

Musikmix

Årskurs 2

Konst

Årskurs 2–6

Teater

Årskurs 2 till året då eleven fyller 20 år

Instrument

Årskurs 3 till året då eleven fyller 20 år

Solosång

Årskurs 5 till året då eleven fyller 20 år

Fördjupad ämneskurs musik

Årskurs 7 till året då eleven fyller 20 år

Talent factory, studioteknik, komposition, musikteori

Årskurs 7 till året då eleven fyller 20 år


All undervisning i kulturskolan är förlagd på elevens fritid, efter den ordinarie skoldagens slut.

Du har lektion en gång i veckan i grupp eller enskilt. Om du spelar ett instrument kan du även ha ett orkester- eller ensembletillfälle per vecka.

Tid och plats

Undervisningen sker tills största del i kulturskolans lokaler i Messingen, Love Almqvists torg 1 (plan 2) men även ute på några skolor.

Teater, konst, nycirkus, körer och orkestrar har fasta tider. När ditt barn blir antagen får ni information om vilken grupp ditt barn blivit placerad i.

Om ditt barn spelar ett instrument eller går solosång, tar er lärare kontakt innan höstterminen startar och ni kommer överens om tid och plats för lektion.

Ämnen i kulturskolan

Meddela din lärare i god tid, om du inte kan komma till din lektion.

E-post och telefonnummer till lärare

Om din lärare blir sjuk/frånvarande kan i vissa fall en vikarie sättas in, men i annat fall ställs lektionen in. Detta meddelas via SMS-utskick till mobilnummer som meddelats skolan.

Elever som går instrumentkurs behöver ett instrument att öva på mellan lektionerna.

Blås- och stråkinstrument hyrs ut av kulturskolan första 1-2 åren. Övriga instrument köpes från första terminen.

Hyra instrument av kulturskolan
Att köpa instrument

Mellan lektionerna övar du hemma, en stund varje dag behövs oftast för att bli bättre i ditt ämne eller instrument.

Din lärare ger dig uppgifter, låtar och stöttar dig i hur du kan öva hemma. Ju mer du spelar och övar desto roligare blir det att spela!

Kulturskolan arrangerar större och mindre konserter, föreställningar och terminsavslutningar med möjlighet för dig att framträda för publik. Elever har möjlighet att delta både i större och mindre grupper, i orkestrar eller solo.

Kulturskolans evenemang

Senast uppdaterad: 22 januari 2021