VKF Skogsbrynet

Förskolan Skogsbrynet ligger i ett skogsbryn i Smedby med en stor och inbjudande gård.

Förskolan Skogsbrynets gård

Om oss

I det dagliga pedagogiska arbetet står barnens lek och lärande i centrum. Vi arbetar utifrån målstyrda projektarbeten, både inom- och utomhus. Projektens inriktning styrs utifrån barnens frågor, nyfikenhet och intressen.

Så här jobbar vi

I vårt dagliga arbete med barnen integreras digitala verktyg, exempelvis Ipad, dokumentkamera, projektor, blue-bot och äggmikroskåp. Dessa fungerar som komplement till andra pedagogiska metoder och annat material.

Vi använder oss av olika arbetsmetoder, till exempel utomhuspedagogik, teknik och experiment. De olika arbetsmetoderna och de digitala verktygen är en naturlig del av barnens utforskande och lärande hos oss.

Utemiljö

Vår gård utmanar barnen i olika motoriska färdigheter, samspel och lek. Här får barnen springa, klättra, balansera och utmana sin kropp. Vi går ofta iväg till parker och andra naturområden i vår närmiljö. Vi har dessutom skogen som närmaste granne.

Certifierad ”Skola för hållbar utveckling”

Förskolan är certiferad med utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" av Skolverket. Lärande för hållbar utveckling är en viktig del av vårt pedagogiska arbete där vi integrerar miljö, ekonomiska och sociala frågor kring hållbar utveckling.

Kontakta oss

Är du intresserad av vår förskola? Hör av dig till rektor eller biträdande rektor. Vi svarar på frågor, visar runt vid behov och berättar kort om vår verksamhet för dig som söker förskoleplats till ditt barn.

Avdelningar

‌‌Avdelningarnas namn och telefonnummer. 

Avdelning

Telefonnummer

Björnen

08-590 976 75

Bävern

08-590 979 05

Grodan

08-590 979 01

Grävlingen

08-590 979 06

Haren

08-590 979 82

Lodjuret

08-590 975 30

Mullvaden

08-590 979 67

Vargen

08-590 979 68

Älgen

08-590 979 89


Kontakta ledningen för Skogsbrynet

Hör av dig till rektorn om du behöver hjälp eller vägledning.

Henna Nykvist (tillförordnad rektor)

Telefonnummer: 08-590 971 49
E-postadress: henna.nykvist@upplandsvasby.se

Caisa Eriksson (tillförordnad biträdande rektor)

Telefonnummer: 08-590 979 32 och 073-910 47 23
E-postadress: caisa.eriksson@upplandsvasby.se

Katalin Scholder (arbetsplatsledare)

Telefonnummer: 08-590 017 30
E-postadress: katalin.scholder@upplandsvasby.se

Besöks- och postadress till förskolan Skogsbrynet

Hovslagargatan 25 C,
194 31 Upplands Väsby          

Senast uppdaterad: 9 januari 2024