Spargrisen

Förskolan ligger i området Brunnby Vik i östra Väsby och har en stor uppvuxen kuperad gård.

Om oss

På Spargrisen omges barnen av pedagoger som är lyhörda för deras intressen. Lek och lärande står i centrum i all den pedagogiska verksamheten som anpassas avdelningsvis utifrån barnens ålder.

Skola för hållbar utveckling

Upplands Väsbys kommunala förskolor är certifierade med utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” av Skolverket. Lärande för hållbar utveckling är en viktig del i vårt pedagogiska arbete. Vi integrerar miljö samt ekonomiska och sociala frågor kring hållbar utveckling.

Så här jobbar vi

Vi arbetar utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Undervisningen utgår från barnens inflytande, delaktighet och intressen.

Utomhuspedagogik är ett av våra fokusområden. Barn och pedagoger är ute mycket tillsammans. Olika typer av rörelse och balansbanor samt utforskande av naturen sker under årets alla perioder.

Utemiljö

Närheten till skog och natur samt den stora gården erbjuder dagliga aktiviteter utomhus. Utemiljön erbjuder alla barn en miljö som inbjuder till lek och som utmanar och utvecklar deras nyfikenhet, fantasi och kreativitet.

Kontakta oss

Är du intresserad av vår förskola? Följande datum har vi informationsmöten och visar runt på vår förskola:

  • 12 mars klockan 09.30
  • 10 april klockan 09.30.

Föranmäl ditt intresse till malin.johansson@upplandsvasby.se.

Avdelningar

‌‌Avdelningarnas namn och telefonnummer. 

Avdelning

Telefonnummer

Blå

08-590 976 58

Gul

08-590 976 65

Röd

08-590 976 63

Grön

08-590 976 66

Gredelin

08-590 976 67


Kontakta ledningen för Spargrisen

Hör av dig till rektorn om du behöver hjälp eller vägledning.

Besöks- och postadress till förskolan Spargrisen

Tunavägen 2,
194 51 Upplands Väsby          

Senast uppdaterad: 18 april 2024