Grävdagbok (Sammanfattning)

Här finnes foton samt en beskrivning av hur utgrävningen gick till steg för steg.

Vi mätte upp gravens storlek och torvade av kullen. De stenar som kom fram under torvlagret mättes in och ritades av noga.

Utgrävning i Smedby 1996

Utgrävning i Smedby 1996

För att kunna studera de olika jordskikten i graven sparades en jordremsa tvärs över graven.

Utgrävning i Smedby 1996

Utgrävning i Smedby 1996

Så här fint låg stenarna inuti gravkullen

Utgrävning i Smedby 1996

Utgrävning i Smedby 1996

Profilen (jordremsan) rivs efter det att vi ritat av den.

Utgrävning i Smedby 1996

Utgrävning i Smedby 1996

Nu gräver vi försiktigt när vi närmar oss gravgömman.

Utgrävning i Smedby 1996

Utgrävning i Smedby 1996

Det arbetas koncentrerat då kraniet grävs fram

Utgrävning i Smedby 1996

Utgrävning i Smedby 1996

Resten av skelettet borstas fram. I fotändan hittar vi en gravgåva- en järnkniv med rester av ett träskaft.

Utgrävning i Smedby 1996

Utgrävning i Smedby 1996

Kraniet, skelettet och kniven packas varsamt ned och transporteras till Stockholms läns museum för vidare analyser. Graven återställs sedan.
Nu, efter analyserna, vet vi att den döde var en kvinna som dog ca 35-45 år gammal.

Utgrävning i Smedby 1996

Utgrävning i Smedby 1996

Så här såg stenpackningen ut under torven i den andra av de två gravkullarna.

Utgrävning i Smedby 1996

Utgrävning i Smedby 1996

Stenpackningen grävs försiktigt igenom men visar sig vara fyndlös. Vi måste gräva djupare!

Utgrävning i Smedby 1996

Utgrävning i Smedby 1996

I den här graven var skelettet och kraniet bättre bevarat. Analysen visar att den döde var ett barn som dog när det bara var ca 8-10 år gammalt.

Utgrävning i Smedby 1996

Utgrävning i Smedby 1996

Senast uppdaterad: 5 december 2023