Medverkan av vårdnadshavare

Vårdnadshavare vars barn går på Grimstaskolan nattvandrar på fredagar och lördagar i samarbete med Grimstagården.

Syftet med nattvandringar

Att ni vuxna är ute på kvällarna kan göra stor skillnad för våra ungdomar! Vi som dagligen arbetar med ungdomarna vet att de uppskattar att det finns vuxna ute som ”bryr sig” och att det är din närvaro ute som är det viktiga. Vuxenvandring förebygger och försvårar också skadegörelse i området då man löper risken att bli upptäckt av er.

Ni som ställer upp på att vandra kommer att få med telefonnummer till fritidsgården, polisen, fältarbetare, väktarbolag m.fl. som ni kan ringa till vid behov. Om ni hamnar i situationer där ni inte känner er bekväma, gå då därifrån och ta kontakt med någon utifrån den telefonlista ni fått med er.

Det är viktigt att uppträda öppet och alltid sträva efter att vara tydlig mot ungdomarna. Ni vuxna som är ute och vandrar är viktiga just för att ni är privatpersoner och vårdnadshavare och att ungdomarna känner igen er.

Varje klass har representanter från vårdnadshavare som ansvarar för vandringen. Totalt blir det två tillfällen per klass att vandra under skolåret. Vandringarna är på fredagar med start kl. 20.00. Vi träffas då på Grimbogården för lite information från personalen om läget i Väsby i allmänhet men främst läget i närområdet eftersom det är där ni ska vandra. Vi pratar också om hur man skall förhålla sig vid olika situationer. Ni får västar som tydliggör er roll och går sedan ut och besöker de platser där ungdomar förväntas uppehålla sig

Vandringarna håller på till 22.45 då man har en återsamling på gården och stämmer av med personalen vad som har hänt under kvällen och skriver ner detta i en dagbok. Där skriver ni även upp era namn så att vi vet hur många som har vandrat från er klass. Ta er gärna tid att läsa vad föregående klass har skrivit och upplevt innan ni går ut på er vandring.

Vi har en tävling om vilken klass som har flest vuxna ute och vandrar. Vi räknar ut hur många som vandrat totalt på sina två gånger och delar med hur många elever klassen har och får då fram ett snitt på hur många från klassen som har deltagit.

Priserna fördelas enligt följande,

1:an får 3 000:-

2:an får 2 000:-

3:an får 1 000:-

Pengarna går till klasskassan för att användas till något roligt. Pengarna sponsras av Upplands Väsby kommun genom vår preventionssamordnare. Klasserna måste vara representerade vid varje tillfälle och med minst fyra vuxna per gång för att få vara med och tävla om prispotten.

Kontakt

Är det något ni undrar över så ta då gärna kontakt med:

Jeanett Gavelin på Grimbogården

0728 562 239 / 0728 572 240

Anders Carlsson på Upplands Väsby kommun

08-590 974 30 / 0739 104 430

Senast uppdaterad: 13 januari 2021