Kontakt

Expedition

08-590 976 56, telefontid 08.00 - 15.30

Postadress & besöksadress

Vårvägen 1
194 64 Upplands Väsby

Skolledning

Jonas Bolander, rektor, 08-590 971 26,

Arbetslagsledare

Karolina Widefalk, lärare, 08-590 976 56


Läsårsdata:

Höstterminen 2022

Onsdag 17/8 – Onsdag 21/12

Höstlov vecka 44 (Tre studiedagar och två lovdagar)

Vårterminen 2023

Måndag 9 januari – Fredag 9 juni

Sportlov vecka 9

Påsklov vecka 14

Lov (klämdag) torsdag 18 maj (Kristi Himmelsfärdshelgen), måndag 5 juni
Ytterligare en studiedagar ska läggas in under läsåret.


Senast uppdaterad: 2 november 2023