Kontakt

Expedition

08-590 976 56, telefontid 08.00 - 15.30

Postadress & besöksadress

Vårvägen 1
194 64 Upplands Väsby

Skolledning

Jonas Bolander, rektor
08-590 971 26, jonas.bolander@upplandsvasby.se

Karolina Windefalk, tillförordnad biträdande rektor
08-501 324 22, karolina.windefalk@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 25 mars 2024