Om Väsby Makerspace

Väsby Makerspace är arenan för skolans alla digitaliseringsfrågor – från strategier till konkreta tips!

Vi är ett kreativt centrum för IT-slöjd och kan ses som en förlängning av kommunens förskolor och skolor.

Hos oss kan man:

  • diskutera och få stöd
  • fortbilda sig
  • programmera
  • testa 3D-skrivare
  • testa symaskiner
  • testa lödstationer
  • testa olika typer av datorer
  • testa robotar

och mycket mer!

Ett lärande väsby

Initiativet kom ursprungligen från Ett lärande Väsby. Verksamheten startades 2016 för att möta befintliga mål i läroplanen men framför allt för att möta upp de förändringarna i styrdokumenten och Skolverkets digitaliseringsstrategi. Detta är ett projekt som pågått fram till augusti 2020.

De olika huvudmännen – genom sina förskolor och skolor- i Väsby erbjuds som tidigare möjligheten att använda Väsby Makerspace och få tillgång till material, kompetens och metoder för att jobba med konstruktion, programmering och digital kompetens.

Vinnovaprojektet Makerskola 2015 – 2018

Kommunen medverkade i projektet Makerskola. Projektet genomfördes under stöd av Vinnova och pågick under perioden 2015-2018. Det övergripande syftet var att bidra med utveckling av ny ämnesspecifik metodik kring skapande med IT som material.

Se mer information om projektet här och besök gärna kunskapsbanken i projektet Länk till annan webbplats. för artiklar och idéer kopplat till makerkultur och skapande.

Här hittar du vägen till Väsby Makerspace.

Här hittar du några av de organisationer som vi samarbetar med.

Vill du komma i kontakt med oss på Makerspace? Kanske är du nyfiken eller har några frågor?