Workshops för pedagoger

Här hittar du vårt utbud av kurser för pedagoger.

Boka en workshop för pedagoger. Vi anpassar gärna kursen efter ditt behov.

Workshopsutbud

Nya krav i styrdokumenten

Vi lever i ett alltmer digitaliserat samhälle vilket påverkar utbildningen för dagens elever. Därför beslöt regeringen om förändringar i styrdokumenten. Vi hjälper er att se hur förändringarna i läroplanen kan införas i er befintliga verksamhet.

Arbetet kan läggas upp efter önskemål från er organisation. Det kan vara enstaka tillfällen, en process under en termin eller flera.

Ändringar i läroplaner gäller:

  • Läroplan för förskolan (Lpfö 18)
  • Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall (Lspec11)
  • Läroplan för grundsärskolan (Lsär11)
  • Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11)
  • Läroplan för gymnasieskolan (Gy11)

Grunderna i blockprogrammering med Scratch

Lär dig grunderna i blockprogrammering med Scratch som redskap. Här får du som pedagog lära dig grunderna i hur Scratch fungerar. Du kommer att få lära dig hur man lägger till och ändrar olika karaktärer, bakgrunder, hittar i menyerna samt får göra en enklare programmering.

Du kommer få med dig en del pedagogiska tips för att kunna genomföra enklare programmering med dina elever.

Grunderna i blockprogrammering med Micro:bit

Lär dig grunderna i blockprogrammering med Micro:bit som redskap. Här får du som pedagog lära dig grunderna i hur Micro:bit fungerar. Du kommer att få lära dig hur man hittar i menyerna och hur man kan använda de olika blocken i din programmering.

Du kommer få med dig en del pedagogiska tips för att kunna genomföra enklare programmering med dina elever.

Grunderna i Stop Motion

Lär dig grunderna i hur man använda Stop motion i sin undervisning. Du kommer att få lära dig att använda en av de olika apparna som finns för Stop Motion.

Du kommer även få med dig en del pedagogiska tips för att kunna genomföra projekt med dina elever.

Grunderna i Green Screen

Lär dig grunderna i hur man använda Green Screen i sin undervisning. Du kommer att få lära dig att använda en av de olika apparna som finns för Green Screen.

Du kommer även få med dig en del pedagogiska tips för att kunna genomföra projekt med dina elever.

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020