Tidplan

Väsby Entré kommer att byggas i etapper och planen är att det ska stå klart omkring 2035. I december 2015 beslutade kommunstyrelsen om en strategi för detaljplaneuppdrag och genomförande.

 

Samhällsbyggnadsprocessen:

Illustration av Väsby Entrés tidplan
Senast uppdaterad: 15 mars 2023