Fler i egen försörjning

Arbetslösheten har under de senaste åren varit högre i Upplands Väsby än i flera av Stockholmskommunerna. För att minska arbetslösheten, och i synnerhet arbeta med långtidsarbetslöshet i Upplands Väsby, beslutade kommunfullmäktige under 2020 om en satsning på 20 miljoner kronor per år under 2021­ – 2023.

Satsningen kallas, Väsby växlar upp, och målet är att fler ska komma i egen försörjning. Vägen dit kan bland annat ske genom förberedelse för studier, via praktik eller med annan samordning av stöd och hjälp för att fler personer ska komma i arbete. I satsningen ingår även att stödja det lokala näringslivets tillväxt.

Kommunfullmäktige har kopplat tre uppdrag till projektet:

  • Stärka individens förmåga till en etablering på arbetsmarknaden.
  • Ökad samordning inom kommunen och med externa samarbeten.
  • Främja tillväxt i det lokala näringslivet.
Senast uppdaterad: 18 januari 2023