Ombyggnader Himmelsgränd

I Fyrklövern påbörjas under augusti anläggningsarbeten i Himmelsgränd och runt Riksbyggens hus längs Dragonvägen.

Arbetena kommer påbörjas nu i augusti 2019 och pågå en bit in på 2020. Projektet syftar till att göra Himmelsgränd till en modernare och tryggare plats att vistas i. Det kommer bland annat att bli nytt markmaterial och ny belysning.

Senast uppdaterad: 20 augusti 2019